Navigace

Obsah

O nás

Na základě plenárního zasedání MěNV ze dne 16.12.1986 byly s platností od 1.1.1987 zřízeny Technické služby Slavkov u Brna jako rozpočtová organizace. Již před tímto datem řídil tehdejší MěNV prostřednictvím jednotlivých odborů městského hospodářství především činnosti týkající se údržby městské zeleně, místních komunikací a veřejného osvětlení.

Současně se založením nové organizace začala postupná oprava areálu původního sídla Technických služeb na Špitálské ulici. Předmětem činnosti již od založení byla především údržba místních komunikací a chodníků, údržba travnatých ploch, údržba veřejného osvětlení, svoz a likvidace odpadů, správa městského hřbitova, provoz letního koupaliště apod.

Od 1.1.2001 došlo transformací ke vzniku příspěvkové organizace s novým názvem Technické služby Města Slavkova u Brna, a to zřizovací listinou, přijatou usnesením zastupitelstva města Slavkov u Brna. Novou legislativní úpravou zřizovací listiny ze dne 14.12.2015 a v souvislosti s přestěhováním sídla společnosti došlo k formálním změnám v názvu organizace na současnou podobu - Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace, Československé armády 1676, 684 01 Slavkov u Brna.                                                                         

Organizace byla zřízena za účelem provádění veřejně prospěšných služeb pro zřizovatele a spolupůsobení při správě majetku zřizovatele. Naším cílem je kvalitně a vlastními kapacitami uspokojovat požadavky města na zabezpečení činností a služeb, které spadají svým charakterem do profilu organizace.

Aktuality

11.02.2020

Pracovní nabídka brigády na koupališti

Technické služby města Slavkov u Brna, přijmou na letní sezónu 2020 s nástupem od května brigádnici na úklid koupaliště a brigádnici na pozici pokladní s nástupem od června 2020 pracovní doba: denně, včetně víkendů dle vzájemné domluvy informace v pracovní dny na tel. 604 128 035

Detail

28.01.2020

Ukončení svozu vánočních stromků

Technické služby města Slavkov u Brna oznamují, že v pátek dne 31. ledna končí plošný svoz vánočních stromků. Tyto bude možné následně odkládat do velkoobjemových kontejnerů umístěných na severním konci ulice Tyršova, jižním konci ulice Slovanská, na parkovišti pod hřbitovem a na konci ulice Špitálská.

Detail

02.01.2020

Likvidace vánočních stromečků

I v příštím roce se pracovníci technických služeb postarají o to, abyste se mohli jednoduše a ekologicky zbavit uvadlého vánočního stromečku. Odstrojené jehličnany můžete skládat ke svozovým hnízdům na tříděný odpad od 13. ledna 2020. Svoz pak bude organizovaný dvakrát v týdnu – v pondělí a pátek. Stromky můžete také odkládat do velkoobjemových kontejnerů, které jsou již nyní umístěny na severním konci ulice Tyršova, jižním konci ulice Slovanská, na parkovišti pod hřbitovem a na začátku ulice Zámecká. Tyto kontejnery budou sloužit po celou zimu jako místo pro odložení i jiného biologického odpadu. Žádáme Vás, abyste neodkládali svévolně stromky na nepatřičná místa. Ušetříte nám tím spoustu práce a času, který můžeme využít na jiné činnosti spojené s údržbou čistoty města a veřejné zeleně.

Detail

02.01.2020

Nový pracovní stroj ZEBRA

Obměna vozového parku

Technické služby obnovily svůj vozový a technologický park. Nové rozmetadlo již brzy otestují pracovníci při zimní údržbě. Určené je pro rozmetávání inertního posypového materiálu – tedy zejména písku a štěrku, který je šetrný k životnímu prostředí. Využití však bude mít i v létě při hnojení trávníků. V garážích technických služeb zaparkovalo také nové víceúčelové vozidlo ZEBRA, které bude mít také využití po celý rok. V zimě bude osazeno sypačem a čelní radlicí s možností výměny za zametací sněhový kartáč. Od jara do podzimu bude díky nástavbě hákového nosiče svážet maloobjemové kontejnery biologicky rozložitelného odpadu.

Detail

17.12.2019

Naše stromy

Stromy v našem městě a jeho okolí jsou důležité pro každého z nás a často si to ani neuvědomujeme. Působí jako přirozený filtr, odstraňují z ovzduší mnoho škodlivin, zvlhčují vzduch a zlepšují jeho kvalitu, vytvářejí kyslík, eliminují teplotní extrémy, absorbují hluk. Jsou charakteristickým prvkem našeho životního prostředí, utvářejí ráz krajiny. Právem si zaslouží přívlastek „Naše“, protože jsou nezbytnou součástí našeho života. Toto označení si však můžeme vykládat různými způsoby. Zájmeno „Naše“ by se nemělo zaměňovat za pojem „moje.“ Proto je celkem zásadní rozlišovat lokalitu, v níž strom roste. Jestli se jedná o soukromý pozemek, nebo je vlastníkem pozemku město. Je pochopitelné, že řada občanů se snaží upravit si bezprostřední okolí svých domů podle vlastních představ. A náleží jim za to právem dík. Sami svépomocí nebo jejich předchůdci dřeviny vysazovali a starají se o ně s přirozenou samozřejmostí dodnes. Jakmile však strom doroste do určitých rozměrů, nemohou s ním zacházet jako se svým privátním vlastnictvím. Právě tehdy si totiž často až dodatečně uvědomí nevhodné umístění vzhledem k blízkosti budovy, nežádoucímu zastínění, reálné možnosti poškození fasády domu, nežádoucímu spadu podzimního listí a jehličí. Vlastníkem pozemku, na kterém se vyskytuje takový předmětný strom, je Město Slavkov u Brna a kácení dřevin povoluje místně příslušný orgán MěÚ. Jeho činnost je přesně vymezena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a předpisy souvisejícími. Na základě žádosti vlastníka pozemku, na kterém dřevina roste, v rámci správního řízení posuzuje, zda je odstranění dřeviny z hlediska veřejného zájmu ochrany přírody reálné a vydává o tomto následné rozhodnutí. Jakékoliv svévolné kácení, ničení a poškozování dřevin je tedy trestné. Péče o dřeviny je povinností vlastníků. Správou a údržbou veřejné zeleně na těchto pozemcích jsou pověřeny Technické služby města Slavkov u Brna. Svěřené finanční prostředky se snažíme adekvátně rozdělovat mezi doporučovanou následnou péči a novou dodatečnou výsadbu zeleně. Při ošetřování upřednostňujeme stáří stromů s vyšším vzrůstem, a to na zvlášť frekventovaných místech, kde mohou bezprostředně ohrožovat bezpečnost osob. V letošním roce bylo upraveno 79 vzrostlých stromů. U vybraných bylo provedeno souběžně více arboristických zásahů. Odstraněno z důvodů poškození ulomením větví vlivem povětrnostních podmínek a suchem, kanalizačních úprav, havarijních akutních situací a odumřelých porostů, bylo celkem 44 stromů. Vzniklou ekologickou škodu jsme nahradili dodatečným osazením v počtu 67 nových stromů, z toho 33 dubů v nové lokalitě Zelnice – Bílá louka. Při nařízených náhradních výsadbách se však často potýkáme s problematikou vhodného umístění mladého stromku. S respektem k umístění inženýrských sítí a dodržení stanoveného ochranného pásma tím ubývá ve slavkovských lokalitách prostor pro dodatečnou dosadbu. Mnohdy i samotní občané, kteří požadovali vykácení dřeviny se souhlasem náhradní výsadby, se často vymezují proti danému nařízení „strom za strom“ a bojkotují jeho provedení. Stromy jsou posledním zachovalým torzem přírody ve městech a vytvářejí optimální prostředí pro život dalších, na něj vázaných druhů rostlin a živočichů. Úbytek zeleně ve městech má přímý vliv na zhoršování životního prostředí a následné poškozování zdraví obyvatel. Z toho důvodu se stále více objektivně posuzují podněty od žadatelů z hlediska závažnosti důvodu pro kácení a zpracovávají se finančně nákladné posudky, které přesně definují aktuální stav stromů, určí jejich celospolečenskou hodnotu a jsou schopné vyčíslit ekologickou újmu, která pokácením vznikne. M. Lstibůrek, TSMS, dne 3.12.2019

Detail

Fotogalerie

31.07.2018

Koupaliště sezóna 2018

Koupaliště sezóna 2018

Fotodokumentace k letošní sezóně na koupališti. Foto pořídil p. Lánský.

Detail

09.09.2017

Koupaliště 32 roků v provozu

Koupaliště 32 roků v provozu

Vše začalo už v roce 1975. Prozřetelně zvítězila koncepce umístění areálu nad stadionem. Přes všechny těžkosti s realizací bylo započato 1. března 1977. Těžká technika zde vytěžila 7.100 m3 zeminy. Stavbu v první etapě organizačně řídil Jan Hudec.

Detail

09.09.2017

Reference

Reference

Pojednání o slavkovské kompostárně vyšlo ve Slavkovském zpravodaji, časopise Moderní obec a ODPADY, v novinách pro obce, města, komunální služby, venkov Komunální revue a v novinách pro zemědělství, potravinářství a venkov Agrární obzor.

Detail

09.09.2017

Stavba

Stavba

Kompostování a systém svozu biologicky rozložitelných odpadů

Detail

30.04.2009

Otevření

Otevření

Slavnostního otevření kompostárny dne 30. 4. 2009 se mimo jiné hosty zúčastnil i senátor Ing. Ivo Bárek

Detail

Ceník

Dospělí 80,- Kč po 15 hod. 50,- Kč po 19 hod. 30,- Kč
Mládež do 18 let, důchodci 45,- Kč   40,- Kč   20,- Kč
Děti předškolního věku 20,- Kč   5,- Kč   0,- Kč
Škola – organizovaní 30,- Kč      

 

Předplatné (permanentky):
Počet vstupů Sleva %
90 50
60 40
30 30
20 20
10 10
dospělí á 80,- Kč
100 % po slevě Kč t.j. 1 vstup
7.200,- 3.600,- 40,-
4.800,- 2.880,- 48,-
2.400,- 1.680,- 56,-
1.600,- 1280,- 64,-
800,- 720,- 72,-
mládež á 45,- Kč
100 % po slevě Kč t.j. 1 vstup
4.050,- 2.025,- 23
2.700,- 1.620,- 27,00
1.350,- 945,- 32
900,- 720,- 36,00
450,- 405,- 41

U permanentek po 15:00 hodině 1/2 vstupu.

 

Otvírací doba

Červen – Srpen: 9:00 – 21:00

V případě nepříznivého počasí – zavřeno!