Navigace

Obsah

O nás

Na základě plenárního zasedání MěNV ze dne 16.12.1986 byly s platností od 1.1.1987 zřízeny Technické služby Slavkov u Brna jako rozpočtová organizace. Již před tímto datem řídil tehdejší MěNV prostřednictvím jednotlivých odborů městského hospodářství především činnosti týkající se údržby městské zeleně, místních komunikací a veřejného osvětlení.

Současně se založením nové organizace začala postupná oprava areálu původního sídla Technických služeb na Špitálské ulici. Předmětem činnosti již od založení byla především údržba místních komunikací a chodníků, údržba travnatých ploch, údržba veřejného osvětlení, svoz a likvidace odpadů, správa městského hřbitova, provoz letního koupaliště apod.

Od 1.1.2001 došlo transformací ke vzniku příspěvkové organizace s novým názvem Technické služby Města Slavkova u Brna, a to zřizovací listinou, přijatou usnesením zastupitelstva města Slavkov u Brna. Novou legislativní úpravou zřizovací listiny ze dne 14.12.2015 a v souvislosti s přestěhováním sídla společnosti došlo k formálním změnám v názvu organizace na současnou podobu - Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace, Československé armády 1676, 684 01 Slavkov u Brna.                                                                         

Organizace byla zřízena za účelem provádění veřejně prospěšných služeb pro zřizovatele a spolupůsobení při správě majetku zřizovatele. Naším cílem je kvalitně a vlastními kapacitami uspokojovat požadavky města na zabezpečení činností a služeb, které spadají svým charakterem do profilu organizace.

Aktuality

19.04.2018

Oznámení veřejnosti

V pondělí a úterý dne 23. a 24. 4. 2018 bude prováděn redukční řez líp na ulici Tyršova. Žádáme spoluobčany o uvolnění prostoru kolem stromů a přeparkování vozidel. Děkujeme TSMS

Detail

18.04.2018

Časové vymezení - tartanová trať

Veřejné hodiny pro trénink běhu na tartanu: úterý 18:00-19:30 hod čtvrtek 18:00-19:30 hod pátek 18:00-19:30 hod neděle 09:00-10:00 hodin (mimo zápasů kopané nebo atletických závodů) Veřejnost je povinna respektovat případné požadavky trenérů oddílů kopané, atletiky, správy stadionu a řídit se provozním řádem sportoviště. Správa stadionu.

Detail

13.04.2018

Uzávěry komunikací v týdnu od 16. do 20.4.2018

Pondělí 16. dubna – ulice sídliště Nádražní, Nádražní, Topolová Úterý 17. dubna – středová ulice sídliště Zlatá Hora propojovací s ulicí Čelakovského a k ní přilehlá parkovací místa, ulice Jiráskova - propojovací část s ulicí Tyršovou, Pod Oborou, Pod Vinohrady Středa 18. dubna – ulice Malinovského, Malčevského, Zahradní, Kaunicova, Sadová Čtvrtek 19. dubna – ulice Smetanova, Havlíčkova, Dvořákova, Krátká Pátek 20. dubna – ulice Bezručova, Foerstrova, středová část sídliště Polní a Litavská

Detail

05.04.2018

Nový zametací vůz

Jarní úklid

Technické služby v rámci jarního úklidu žádají řidiče a majitele vozidel o uvolnění komunikací a parkovacích míst na základě vyznačení jednotlivých částí města v těchto termínech: Neděle 8. dubna Palackého náměstí od parkoviště vedle kostela až po spodní konec náměstí Pondělí 9. dubna ulice Brněnská a Husova Úterý 10. dubna ulice Zborovská, Úzká, Za Branou, Hradební a Pustá Středa 11. dubna ulice Koláčkovo náměstí, Lomená a Nerudova Čtvrtek 12. dubna ulice Zámecká a části ulic k ní přiléhající Špitálská a Kolárova Pátek 13. dubna ulice Slovákova a Zelnice Vše je závislé na aprílovém počasí, takže se můžou jednotlivé předem plánované termíny posunout. Děkujeme za pochopení.

Detail

27.03.2018

Blokové čištění komunikací 1

Blokové čištění komunikací

Vážení spoluobčané, od úterý 27. března započne ve Slavkově u Brna blokové čištění komunikací. Předem jsme označili dopravním značením hlavní průjezd sídlištěm Zlatá Hora a Nádražní. Při této činnosti nám od letošního jara pomůže nově pořízený zametací vůz HAKO CITYMASTER CM 2200. Obsluha stroje se nyní prakticky seznamuje s jeho veškerými funkcemi a schopnostmi. Prozatím nedokážeme posoudit, jaký objem práce zvládne stroj za směnu, a proto nelze předem stanovit uzavírky jednotlivých lokalit. Postupně označíme alespoň s předstihem jednoho dne jednotlivé úseky ulic s upozorněním na dočasný zákaz parkování. Přál bych si, aby bylo účelové vyznačení uzavírky plně respektováno a umožnilo nám tak bezproblémový chod úklidu celého města. Za TSMS Petr Zvonek Ve Slavkově u Brna dne 26.3.2018

Detail

Fotogalerie

09.09.2017

Koupaliště 32 roků v provozu

Koupaliště 32 roků v provozu

Vše začalo už v roce 1975. Prozřetelně zvítězila koncepce umístění areálu nad stadionem. Přes všechny těžkosti s realizací bylo započato 1. března 1977. Těžká technika zde vytěžila 7.100 m3 zeminy. Stavbu v první etapě organizačně řídil Jan Hudec.

Detail

09.09.2017

Reference

Reference

Pojednání o slavkovské kompostárně vyšlo ve Slavkovském zpravodaji, časopise Moderní obec a ODPADY, v novinách pro obce, města, komunální služby, venkov Komunální revue a v novinách pro zemědělství, potravinářství a venkov Agrární obzor.

Detail

09.09.2017

Stavba

Stavba

Kompostování a systém svozu biologicky rozložitelných odpadů

Detail

30.04.2009

Otevření

Otevření

Slavnostního otevření kompostárny dne 30. 4. 2009 se mimo jiné hosty zúčastnil i senátor Ing. Ivo Bárek

Detail

24.04.2009

Kompostování – kruh se uzavřel

Kompostování – kruh se uzavřel

Odpad ze zeleně od občanů, sběr v ulicích města, kompostování, bezplatný odběr rekultivačního kompostu pro občany.

Detail

Ceník

Dospělí 80,- Kč po 15 hod. 50,- Kč po 19 hod. 30,- Kč
Mládež do 18 let, důchodci 45,- Kč   40,- Kč   20,- Kč
Děti předškolního věku 20,- Kč   5,- Kč   0,- Kč
Škola – organizovaní 30,- Kč      

 

Předplatné (permanentky):
Počet vstupů Sleva %
90 50
60 40
30 30
20 20
10 10
dospělí á 80,- Kč
100 % po slevě Kč t.j. 1 vstup
7.200,- 3.600,- 40,-
4.800,- 2.880,- 48,-
2.400,- 1.680,- 56,-
1.600,- 1280,- 64,-
800,- 720,- 72,-
mládež á 45,- Kč
100 % po slevě Kč t.j. 1 vstup
4.050,- 2.025,- 23
2.700,- 1.620,- 27,00
1.350,- 945,- 32
900,- 720,- 36,00
450,- 405,- 41

U permanentek po 15:00 hodině 1/2 vstupu.

 

Otvírací doba

Červen – Srpen: 9:00 – 21:00

V případě nepříznivého počasí – zavřeno!