Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 3
poslední

Likvidace vánočních stromečků

I v příštím roce se pracovníci technických služeb postarají o to, abyste se mohli jednoduše a ekologicky zbavit uvadlého vánočního stromečku. Odstrojené jehličnany můžete skládat ke svozovým hnízdům na tříděný odpad od 13. ledna 2020. Svoz pak bude organizovaný dvakrát v týdnu – v pondělí a pátek.
Stromky můžete také odkládat do velkoobjemových kontejnerů, které jsou již nyní umístěny na severním konci ulice Tyršova, jižním konci ulice Slovanská, na parkovišti pod hřbitovem a na začátku ulice Zámecká. Tyto kontejnery budou sloužit po celou zimu jako místo pro odložení i jiného biologického odpadu.
Žádáme Vás, abyste neodkládali svévolně stromky na nepatřičná místa. Ušetříte nám tím spoustu práce a času, který můžeme využít na jiné činnosti spojené s údržbou čistoty města a veřejné zeleně.

celý text

ostatní | 2. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Nový pracovní stroj ZEBRA

Obměna vozového parku

Technické služby obnovily svůj vozový a technologický park. Nové rozmetadlo již brzy otestují pracovníci při zimní údržbě. Určené je pro rozmetávání inertního posypového materiálu – tedy zejména písku a štěrku, který je šetrný k životnímu prostředí. Využití však bude mít i v létě při hnojení trávníků.
V garážích technických služeb zaparkovalo také nové víceúčelové vozidlo ZEBRA, které bude mít také využití po celý rok. V zimě bude osazeno sypačem a čelní radlicí s možností výměny za zametací sněhový kartáč. Od jara do podzimu bude díky nástavbě hákového nosiče svážet maloobjemové kontejnery biologicky rozložitelného odpadu.
celý text

ostatní | 2. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Naše stromy

Stromy v našem městě a jeho okolí jsou důležité pro každého z nás a často si to ani neuvědomujeme. Působí jako přirozený filtr, odstraňují z ovzduší mnoho škodlivin, zvlhčují vzduch a zlepšují jeho kvalitu, vytvářejí kyslík, eliminují teplotní extrémy, absorbují hluk. Jsou charakteristickým prvkem našeho životního prostředí, utvářejí ráz krajiny. Právem si zaslouží přívlastek „Naše“, protože jsou nezbytnou součástí našeho života.
Toto označení si však můžeme vykládat různými způsoby. Zájmeno „Naše“ by se nemělo zaměňovat za pojem „moje.“ Proto je celkem zásadní rozlišovat lokalitu, v níž strom roste. Jestli se jedná o soukromý pozemek, nebo je vlastníkem pozemku město. Je pochopitelné, že řada občanů se snaží upravit si bezprostřední okolí svých domů podle vlastních představ. A náleží jim za to právem dík. Sami svépomocí nebo jejich předchůdci dřeviny vysazovali a starají se o ně s přirozenou samozřejmostí dodnes. Jakmile však strom doroste do určitých rozměrů, nemohou s ním zacházet jako se svým privátním vlastnictvím. Právě tehdy si totiž často až dodatečně uvědomí nevhodné umístění vzhledem k blízkosti budovy, nežádoucímu zastínění, reálné možnosti poškození fasády domu, nežádoucímu spadu podzimního listí a jehličí.
Vlastníkem pozemku, na kterém se vyskytuje takový předmětný strom, je Město Slavkov u Brna a kácení dřevin povoluje místně příslušný orgán MěÚ. Jeho činnost je přesně vymezena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a předpisy souvisejícími. Na základě žádosti vlastníka pozemku, na kterém dřevina roste, v rámci správního řízení posuzuje, zda je odstranění dřeviny z hlediska veřejného zájmu ochrany přírody reálné a vydává o tomto následné rozhodnutí.
Jakékoliv svévolné kácení, ničení a poškozování dřevin je tedy trestné.
Péče o dřeviny je povinností vlastníků. Správou a údržbou veřejné zeleně na těchto pozemcích jsou pověřeny Technické služby města Slavkov u Brna. Svěřené finanční prostředky se snažíme adekvátně rozdělovat mezi doporučovanou následnou péči a novou dodatečnou výsadbu zeleně. Při ošetřování upřednostňujeme stáří stromů s vyšším vzrůstem, a to na zvlášť frekventovaných místech, kde mohou bezprostředně ohrožovat bezpečnost osob. V letošním roce bylo upraveno 79 vzrostlých stromů. U vybraných bylo provedeno souběžně více arboristických zásahů. Odstraněno z důvodů poškození ulomením větví vlivem povětrnostních podmínek a suchem, kanalizačních úprav, havarijních akutních situací a odumřelých porostů, bylo celkem 44 stromů. Vzniklou ekologickou škodu jsme nahradili dodatečným osazením v počtu 67 nových stromů, z toho 33 dubů v nové lokalitě Zelnice – Bílá louka.
Při nařízených náhradních výsadbách se však často potýkáme s problematikou vhodného umístění mladého stromku. S respektem k umístění inženýrských sítí a dodržení stanoveného ochranného pásma tím ubývá ve slavkovských lokalitách prostor pro dodatečnou dosadbu. Mnohdy i samotní občané, kteří požadovali vykácení dřeviny se souhlasem náhradní výsadby, se často vymezují proti danému nařízení „strom za strom“ a bojkotují jeho provedení.
Stromy jsou posledním zachovalým torzem přírody ve městech a vytvářejí optimální prostředí pro život dalších, na něj vázaných druhů rostlin a živočichů. Úbytek zeleně ve městech má přímý vliv na zhoršování životního prostředí a následné poškozování zdraví obyvatel. Z toho důvodu se stále více objektivně posuzují podněty od žadatelů z hlediska závažnosti důvodu pro kácení a zpracovávají se finančně nákladné posudky, které přesně definují aktuální stav stromů, určí jejich celospolečenskou hodnotu a jsou schopné vyčíslit ekologickou újmu, která pokácením vznikne.

M. Lstibůrek, TSMS, dne 3.12.2019


celý text

ostatní | 17. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Zimní svoz BRODle vyhlášky č.321/2014 sbírky § 2 je obec povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného původu. V období od 1. listopadu do 31. března následujícího kalendářního roku může obec přizpůsobit nastavení četnosti svozu klimatickým podmínkám a množství produkovaných biologických odpadů. Povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného komunálního odpadu je splněna také v případě, že obec má na svém území zavedený systém komunitního kompostování, do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na území obce. Z tohoto důvodu byl začátkem listopadu ukončen svoz hnědých plastových nádob a následně budou odstraněny z katastru města maloobjemové 2,5m/3 kontejnery. Pro potřeby občana budou přes zimní období rozmístěny po městě 12m/3 kontejnery do lokalit: severní konec ulice Tyršova, jižní konec ulice Slovanská, zpevněná plocha parkoviště pod hřbitovem a na začátek ulice Zámecká. Do těchto kontejnerů se smí ukládat pouze biologický odpad rostlinného původu, jak je uvedeno na popisu nálepky. Začátkem následujícího roku budou tyto kontejnery zároveň k dispozici pro ukládání vánočních stromečků. Děkujeme za pochopení a správné třídění BRO bez igelitových pytlů a odpadu, který sem nepatří.celý text

ostatní | 12. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Podzimní svoz nádob na BRO

TSMS oznamují občanům ukončený podzimní svoz hnědých nádob na biologicky rozložitelný odpad ve středu dne 6. 11. 2019. K dispozici budou nadále na obvyklých stanovištích kontejnery o objemu 2,5 m3, které se budou postupně od 47. týdne stahovat do zimního úložiště. K danému účelu poslouží dle potřeb několik dodatečně přistavených velkoobjemových kontejnerů, jejichž polohu s předstihem upřesníme. celý text

ostatní | 8. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Výdej kompostu

Technické služby města Slavkov u Brna oznamují občanům, že poslední výdej kompostu bude ve středu dne 6. listopadu od 14:00 do 17:00 hodin. celý text

ostatní | 11. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Prodloužená zavírací doba hřbitova

Technické služby města Slavkov u Brna oznamují občanům prodlouženou zavírací dobu místního hřbitova po dobu svátků Památky zesnulých od pátku 25. října do středy 6. listopadu 2019. V období vánočních svátků od soboty 21. prosince 2019 do pátku 3. ledna 2020. Hřbitov bude v tyto dny pro veřejnost přístupný do 21:00 hod.
celý text

ostatní | 11. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Akce na koupališti

1) V sobotu dne 31. srpna 2019 bude probíhat v areálu městského koupaliště závod v triatlonu. Provoz velkého bazénu bude dočasně omezen pro disciplínu v plavání v čase 10:00 – 11:30 hodin a 14:00 – 15:30 hodin.
2) V neděli dne 1. září 2019 končí letní sezóna koupaliště.
3) V sobotu dne 12. října se bude konat Český pohár v zimním plavání od 9:00 do 18:00 hodin.
4) Na Štědrý den pořádá oddíl slavkovských členů Fides Brno vánoční plavání pro veřejnost v čase od 10:30 do 13:00 hodin.

celý text

ostatní | 29. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Odkaz na veřejnou zakázku

V dokumentech byla zveřejněna výzva na pořízení "Komunálního vozidla - víceúčelový hákový nosič kontejnerů pro TSMS". celý text

ostatní | 22. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Nabídka pracovní příležitosti

Technické služby města Slavkov u Brna
přijmou na období od května do srpna 2019
brigádnici na úklid koupaliště
s nástupem od 1. 6. 2019
pracovní doba: denně, včetně víkendů
dle vzájemné domluvy
informace v pracovní dny na tel. 604 128 035

celý text

ostatní | 17. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
Chytrý odpadkový koš „SMART BE“  2

Chytrý odpadkový koš „SMART BE“

Historická část města Slavkov u Brna včetně náměstí se neustále potýká s nedostatečnou kapacitou přeplněných odpadkových košů. Je až nepochopitelné, co jsou schopni neukáznění občané a živnostníci z vlastní produkce a činnosti do nich odkládat. Společnost HESTEGO a.s. Vyškov zařadila do svého výrobního portfolia produkt městského mobiliáře Smart Be - chytrý odpadkový koš, který využívá bezúdržbovou technologii redukce celkového objemu formou několikanásobného lisování. Jeho výbavou jsou mimo certifikované bezpečnostní prvky vlastní lisovací mechanismus s kapacitou až 25 kg se solárním napájením a samozhášecí popelník na cigaretové nedopalky. Technické služby využily od výrobce nabídky půlročního pronájmu jednoho takového koše na zkušební a testovací provoz. Prototyp byl umístěn ve střední části Palackého náměstí 2. dubna tohoto roku. Přes webové rozhraní můžeme on-line sledovat kapacitu naplnění, stav baterie a případná poruchová hlášení. Uvedený příspěvek s informacemi ohledně chytrého koše jsme se rozhodli zveřejnit především z důvodu nedostatečného využívání k danému účelu od data instalace. Výjimkou byla pouze jediná nahlášená porucha, kdy někdo do koše s maximálním úsilím nasoukal pytel s komunálním domovním odpadem a bezpečnostní čidla zablokovala chod a proces lisování.
Doufáme, že tato osvěta pomůže široké veřejnosti nebát se účelného racionálního využívání moderních technologií likvidace odpadu.

Ve Slavkově u Brna 16. 5. 2019 - TSMS

celý text

ostatní | 17. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
Herní prvky na koupališti

Letní koupaliště Slavkov u Brna – sezóna 2019

Městské koupaliště zahajuje od soboty 1. června svoji třicátou čtvrtou letní sezónu a v tento den věnovaný našim dětem bude mít mládež do 15-ti let celodenní vstup zdarma. Komplex areálu prošel pravidelnou každoroční předsezónní údržbou. Na podzim bylo částečně zrekonstruováno jihozápadní oplocení travnaté odpočinkové zóny. V jarních měsících proběhla další etapa obnovy strojovny a stavební práce na opravě vlastních těles všech tří bazénů s odizolováním části dámského sociálního zařízení. Nabídkový servis jsme navýšili o nová lehátka a slunečníky. Letošní novinkou jsou především dětské herní prvky. Město ze svého rozpočtu v loňském roce dotovalo provoz koupaliště částkou 2 344 000,-Kč. Náklady od roku 2013 vzrostly celkem o 40 %. Rostoucí provozní náklady se v letošní sezóně podepsaly i na částečném navýšení vstupného. Veškeré informace o aktuálním dění na koupališti naleznete na: www.koupalisteslavkov.cz. Přejeme všem krásné prázdninové léto a těšíme se na Vaši návštěvu.


Ve Slavkově u Brna 16. 5. 2019
celý text

ostatní | 17. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Povelikonoční svoz nádob BRO


Přesun termínu svozu BRO

Technické služby města Slavkov u Brna oznamují, že v sedmnáctém týdnu po Velikonočním pondělí bude posunutý termín svozu plastových nádob s biologicky rozložitelným odpadem na dny 23., 24. a 25. dubna. Kompost bude vydáván v obvyklý den - ve středu 24. dubna od 14:00 do 17:00 hodin.


Ve Slavkově u Brna 12. 4. 2019
celý text

ostatní | 15. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
Hromádky ne! Patří do kontejneru.

Jarní svoz BRO 2019

Technické služby města Slavkov u Brna oznamují, že od 25. března 2019 započne svoz plastových nádob s biologicky rozložitelným odpadem. Svoz bude probíhat pouze v lichém kalendářním týdnu. Občané si stále mohou v úředních hodinách vyzvednout zdarma svozové nádoby. Maloobjemové kontejnery začneme rozmísťovat po městě od 20. března s jejich průběžným vývozem až do konce října. Tyto na vyžádání a po dohodě můžeme zvlášť individuálně přistavit.
Žádné jiné město v České republice neposkytuje tak nadstandartní služby občanovi při likvidaci tohoto odpadu zdarma. Proto tímto žádáme občany, aby využili poskytovaných služeb a nezakládali nevzhledné hromádky kolem komunikací. Nebudou akceptovány! Výdej kompostu zahájíme od 10. dubna a následně každou lichou středu od 14:00 do 17:00 hodin v bývalém zahradnictví na ulici Zámecká. Zdarma odebrané množství na slavkovského občana je 200 litrů za rok.

TSMS

Ve Slavkově u Brna, dne 8. 3. 2019
celý text

ostatní | 8. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Překážky při blokovém čištění

Blokové čištění komunikací

Vážení spoluobčané,
vzhledem k současným příznivým klimatickým podmínkám březnových dnů jsme započali s jarním úklidem chodníků a blokovým čištěním silničních komunikací po zimní údržbě. Jednotlivé úseky jsou předem označovány přenosným svislým dopravním značením ZÁKAZ ZASTAVENÍ, aby zde řidiči neparkovali. Přivítal bych, aby bylo toto vyznačení uzavírky plně respektováno a umožnilo nám tak bezproblémový úklid celého města.
Děkujeme za pochopení.
Petr Zvonek
ředitel TSMS

Ve Slavkově u Brna dne 4.3.2019

celý text

ostatní | 6. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Odkaz na veřejné zakázky

V dokumentech byly zveřejněny výzvy na pořízení čelního kolového nakladače a travní sekačky. celý text

ostatní | 14. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
Způsob likvidace vánočních stromků

Svoz vánočních stromků


Technické služby města Slavkov u Brna oznamují, že započne svoz vánočních stromků. Tento bude prováděn v následujících týdnech vždy v pondělí. Zároveň tímto žádáme občany, aby stromky soustředili ke svozovým hnízdům s kontejnery na tříděný odpad a neodkládali je na nepatřičná místa.

Ve Slavkově u Brna, 4. 1. 2019
celý text

ostatní | 4. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

PF 2019

PF 2019 celý text

ostatní | 17. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
Kubův úlovek

Díky, Kubo!


Jakubu Čechovi je 24 let a narodil se s Downovým syndromem. Lidé s takovým postižením nemusí být jen příjemci podpory nebo soucitu, ale sami chtějí být společensky prospěšní, chtějí čerpat nové zkušenosti z běžného rutinního života. Kuba rád podstupuje nové výzvy, a tak svůj volný čas proměňuje pod záštitou technických služeb ve smysluplnou společensky prospěšnou činnost. Pokud zrovna netráví všední dny ve stacionáři nebo na výtvarných kurzech v Open Art Studiu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, je často k vidění, jak se loudá slavkovskými ulicemi s malou kárkou a lapačem na odpadky, aby zbavil zdejší lokalitu nežádoucích odpadků a nepořádku. Tento chlapec se sám dobrovolně z vlastního přesvědčení a pohnutí propůjčil k nezištné činnosti, která díky společenským předsudkům a podceňování vzbuzuje leckdy v některých lidech spíše rozpaky. Pokud jej potkáváte při jeho každodenních pravidelných pochůzkách, nevzbuzuje už tolik pozornosti jako dříve. Má však svůj vlastní vnitřní svět, kterým si kompenzuje ten venkovní, jenž vymezuje jeho schopnosti a možnosti společenského uplatnění. Jeho pracovní nasazení však představuje protiváhu uspěchané době a nutí ke zklidnění a zamyšlení. Obdivuhodné je jeho pracovní nasazení , s jakým i přes nepřízeň počasí s nefalšovaným nadšením a nutkavým odhodláním vyráží do terénu s vidinou „čistějšího“ Slavkova. Kuba díky dobré sociální adaptaci a extrovertní empatické povaze rád komunikuje s okolím a nedělá mu větší potíže pohybovat se i v hektičtějším prostředí. Má sice své dané vlastní tempo a umanuté rituální zvyklosti, ale jeho silná fixace na venkovní prostředí mu nedovolí přehlížet lhostejně všudypřítomné odpadky. Ve slavkovských lokalitách je rozmístěno 154 odpadkových košů, které mají zaměstnanci TS ve správě, a přesto Kuba plní další igelitové pytle různorodým odpadem. Občas sice překvapí atypickým „úlovkem“, kterým leckdy pobaví, jindy jeho „poklady“ vzbuzují údiv. Smutné je konstatování, že většinu tohoto odpadu vyprodukují lidé vědomě sami. Kubou napěchované igelitové pytle jsou toho hmatatelným důkazem.
Až někdy budete Kubu při jeho pracovním nasazení míjet, povzbuďte jej alespoň úsměvným děkovným pohledem třeba jenom za to, že obyčejný kluk se zdravotním handicapem, s nímž zrovna nezapadá mezi místní většinu, dokáže proměnit své nadšení a odhodlání v příkladný přístup a všem civilizovaným lidem ukázat správný směr cesty. A cesta, po níž kráčí lhostejnost, netečnost a nezájem, přece nikam nevede . . . je bezcílná. Tahle virtuální Kubova „cesta bez odpadků“ je vlastně jeho vysněným cílem.


Ve Slavkově u Brna dne 5. 12. 2018
celý text

ostatní | 13. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Hnědé nádoby na BIO - informace

Hnědé popelnice na biologicky rozložitelný odpad jsou stále k dispozici v areálu TSMS. Osobní odběr možný v úřední dny pondělí, středa v časech od 7,00 do 12,30 a 12,30 do 15,00 hod. celý text

ostatní | 26. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Prodloužená zavírací doba hřbitova

Oznamujeme občanům prodlouženou provozní dobu místního hřbitova v období vánočních svátků. Od soboty 22.12. do čtvrtka 27.12.2018 včetně bude hřbitov pro veřejnost přístupný do 20,00 hodin. celý text

ostatní | 26. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
Arboristické práce  1

Arboristické práceTechnické služby oznamují, že započaly a v nadcházejících týdnech budou pokračovat arboristické práce na ošetřování dospělých a stárnoucích stromů v zámeckém parku a historických alejích. Tyto práce provádí firma Šarapatka a probíhají podle znaleckých posudků v pasportizaci zeleně, schválených patřičnými úřady.
Jedná se především o bezpečnostní řez, který řeší základní požadavky na zajištění aktuální provozní bezpečnosti koruny stromů. Další druh řezu je lokální redukce, kde jeho náplní je symetrizace koruny, odlehčení větví s rizikem přetížení, odstranění nebo potlačení tlakových vidlic.
U redukce obvodové je cílem řezu stabilizace stromu zmenšením náporové plochy koruny a snížením jejího těžiště. Dle potřeby se upravuje průjezdní a průchozí profil. Součástí prováděných prací jsou také opravy, výměny nebo instalace statických vazeb. U některých torz kmenů dojde k jejich snížení dle návrhu entomologa na bezpečné torzo.
V souvislosti s těmito pracemi Technické služby žádají o respektování a dodržování především bezpečnostních pokynů těchto pracovníků.

Děkujeme.

Za TS Miroslav Lstibůrek


Ve Slavkově u Brna dne 7. 11. 2018
celý text

ostatní | 8. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Prodloužená zavírací doba hřbitova

Technické služby města Slavkov u Brna oznamují občanům prodlouženou zavírací dobu místního hřbitova po dobu svátků Památky zesnulých, a to od pátku 26.10.2018 do neděle 4.11.2018. Hřbitov v tomto období bude přístupný pro veřejnost do 20,00 hod. celý text

ostatní | 26. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Čištění a monitoring uličních vpustí

Technické služby oznamují, že ve dnech od úterý 23. do čtvrtka 25. října 2018 bude probíhat ve Slavkově u Brna čištění a monitoring uličních vpustí v ulicích Husova, Zborovská a na Palackého náměstí. Žádáme řidiče aut, nechť neparkují na odvodňovacích tělesech, jimiž jsou litinové mříže, poklopy a liniové žlaby.
Předem všem děkujeme za pochopení.

celý text

ostatní | 17. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Ukončení svozu BRO 2018

Technické služby oznamují občanům, že podzimní svoz hnědých nádob na biologicky rozložitelný odpad bude ukončen ve 45. týdnu od pondělí 5. 11. 2018 do středy 7. 11. 2018. I když má nádoba certifikaci na celoroční venkovní uskladnění, následným posezónním ošetřením a zazimováním značně prodloužíte její životnost. V souvislosti s dotačním programem EU jsme v roce 2018 pořídili dalších 500 kusů těchto nádob a do současnosti jich bylo zdarma vydáno do bezplatné zápůjčky 380 kusů. Ve Slavkově u Brna využívá služby svozu a likvidace BRO zdarma celkem 680 domácností. Pro další zájemce je do vyčerpání zásob k dispozici ještě 120 nádob. Velkoobjemové otevřené kontejnery rozmístěné po městě budou na zimu staženy z provozu v závislosti na charakteru vyvíjejícího se podzimního počasí do prvních přímrazků.
Co se týče výdeje kompostérů, jejichž pořízení taktéž z dotací EU zabezpečoval DSO Ždánický les a Politaví, bylo z řad našich spoluobčanů odebráno celkem 468 sestav. Zbytek z celkového počtu pětiset byl převezen do jiných obcí, a možnost bezplatného pořízení již není reálná.
V této době, kdy ekologové a široká veřejnost doslova bijí na poplach, musíme zodpovědněji nakládat s veškerými odpady a jejich tříděním s následnou recyklací v co nejmenší míře zatěžovat životní prostředí. Zpracovaný biologický odpad nám příroda velkoryse vrátí zpět v různých podobách – čistý vzduch k dýchání, kvalitní voda v přírodních zdrojích a úrodná půda. Je to hlavně o nás a na nás, na lidech, jak se k tomu společně postavíme. Je smutné, že někteří to bohužel stále ještě nechápou, o čemž svědčí přiložené fotografie.
celý text

ostatní | 15. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
pohled na velký bazén

Koupaliště v sezóne 2018

Koupaliště ukončilo letošní sezónu posledním prázdninovým víkendem, kdy vlnu tropických veder přerušila studená fronta, která s sebou přinesla déšť a ochlazení. V průběhu měsíce června a začátkem července vzhledem k projevům nestabilního počasí bylo koupaliště 14 dní v omezeném provozu. Srpnové nadprůměrné teploty panovaly po zbytek letních prázdnin a přispěly tím ke zvýšené návštěvnosti, kdy se celkový počet vyšplhal na 37.900 registrovaných vstupů. Tím jsme dosáhli na statistiku srovnatelnou s rokem 2015. Na rekordní počet 73.640 návštěvníků z roku 2003 můžeme jen nostalgicky vzpomínat. Personální zázemí fungovalo během celé sezóny profesionálně a jeho servis a vstřícný přístup se odrazily na všeobecné spokojenosti hostů. V letošním roce koupaliště oslavilo 32. narozeniny a je nezbytně nutné každoročně investovat do oprav jednotlivých bazénových těles, údržby a renovace dosluhujících technologií. Máme spoustu podnětů vlastních i od návštěvníků na zlepšení služeb a servisu, ale rozhodující je objem finančního zdroje. Stěžejní pro nás je udržet celý areál dle příslušných norem v bezpečných a hygienických podmínkách s vlastní provozuschopností.
Slavkovské koupaliště je svojí ideální polohou stále atraktivní a vyhledávané lidmi ze vzdálenějších lokalit. Nabídka komfortu a servisu koupališť z okolních měst a obcí je pro nás výzvou a motivací zároveň, abychom neustrnuli a udrželi jej i nadále v konkurenceschopném stavu pro další generace.celý text

ostatní | 13. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na sportovní událost

V neděli 2. září proběhne od 13:00 hodin na městském stadionu ve Slavkově u Brna „ Mistrovské utkání Juniorů mezi FC Zbrojovkou Brno a Baníkem Ostrava “. celý text

ostatní | 30. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Výzva - kompostéry a nádoby na BIO

Kompostéry budou k vyzvednutí pouze do konce srpna 2018.
Slavkované, kteří chtějí využít možnosti získání kompostéru zdarma, mají šanci do středy 28. srpna 2018. Po tomto datu pak budou kompostéry rozvezeny do obcí mikroregionu Žďánický les a Politaví, kde o ně projevili místní občané zájem. V současné době je k dispozici stále ještě cca. 200 kompostérů z původních 500 kusů. Přednostně budou nádoby vydávány registrovaným občanům, nicméně registrace již není podmínkou. K dispozici jsou stále i hnědé nádoby na biologický odpad.
Kompostéry a nádoby na BIO jsou občanům vydávány zdarma v areálu Technických služeb, Československé armády 1676 v pondělí a středu v čase od 8.00 – 11.30 a 13.00 – 15.00 hod.
celý text

ostatní | 26. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
Nádoby a kontejnery na BRO 1

Nádoby a kontejnery na BRO

OZNÁMENÍ
TECHNICKÉ SLUŽBY SVÁŽÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD POUZE VE SVOZOVÝCH HNĚDÝCH 240LT NÁDOBÁCH. DÁLE V MALOOBJEMOVÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERECH, KTERÉ JE MOŽNÉ INDIVIDUÁLNĚ NA POŽÁDÁNÍ PŘISTAVIT. UKLÁDÁNÍ ODPADU MIMO SBĚRNÉ NÁDOBY PŘEDSTAVUJE PORUŠENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA SLAVKOV U BRNA Č.2/2012. FIZICKÁ OSOBA SE TÍMTO DOPOUŠTÍ PŘESTUPKU PROTI VEŘEJNÉMU POŘÁDKU A NEOPRÁVNĚNĚ ZAKLÁDÁ ČERNOU SKLÁDKU MIMO VYHRAZENÁ MÍSTA. ZA TOTO JEDNÁNÍ LZE ULOŽIT POKUTU AŽ 50.000,-KČ. OBČAN MÁ STÁLE DO VYSKLADNĚNÍ ZÁSOB MOŽNOST ZÍSKAT ZDARMA PRO SVÉ POTŘEBY SVOZOVOU NÁDOBU ANEBO KOMPOSTÉR.
celý text

ostatní | 25. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
foto - kompostér

Výdej kompostérů

Výdej kompostérů
TSMS oznamují občanům, kteří si zaregistrovali na podatelně městského úřadu požadavek na kompostéry, že tyto budou vydávány na základě „ Smlouvy o výpůjčce “ v areálu Technických služeb, na ulici Československé armády č.p. 1676. Pro uzavření smlouvy je třeba, aby žadatel měl u sebe průkaz totožnosti. V případě, že kompostér bude umístěn na jiné adrese, než je adresa trvalého bydliště, musí uvést adresu a číslo pozemku.
Výdej bude prováděn v úředních dnech v měsíci:
ČERVNU PO, ST 8.00 – 11.30 13.00 - 17.00 hodin
ČERVENCI PO, ST 8.00 - 11.30 13.00 - 15.00 hodin


Ve Slavkově u Brna 14. 6. 2018, za TSMS Petr Zvonek
celý text

ostatní | 19. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 3
poslední