Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 4
poslední

Inzerát na pozici - pracovník čistoty města a veřejné zeleně

Nabídka volného pracovního místa na pozici pracovník čistoty města a veřejné zeleně celý text

ostatní | 14. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Osobní dotazník uchazeče o zaměstnání

Osobní dotazník uchazeče o zaměstnání celý text

ostatní | 14. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Ukončení letní sezóny 2021

Ukončení letní sezóny 2021 na koupališti ve Slavkově u Brna celý text

ostatní | 1. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Zahájení letní sezóny 2021

Zahájení letní sezóny 2021 na koupališti ve Slavkově u Brna

celý text

ostatní | 3. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Svoz BRO a výdej kompostu 2021

Svoz BRO a výdej kompostu celý text

ostatní | 29. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Zahájení svozu BIO

Termín svozu hnědých nádob na BIO začíná v sudém týdnu v úterý 6. dubna 2021 po Velikonocích. Bude probíhat v pravidelných intervalech ve dnech pondělí - středa vždy v sudém týdnu. celý text

ostatní | 31. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Blokové čištění komunikací

Blokové čištění komunikací celý text

ostatní | 15. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Zahájení svozu BRO 2021

Technické služby oznamují občanům, že sezónní svoz hnědých nádob na biologicky rozložitelný odpad začíná v úterý 6. dubna a bude ukončen 27. listopadu 2021. Současně budou po městě rozmístěny maloobjemové otevřené kontejnery. Tyto budou z důvodu nárůstu nové zástavby města od letošního roku částečn celý text

ostatní | 15. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznámení - svozové nádoby na BRO

Oznamujeme tímto ukončení nabídky hnědých plastových nádob o objemu 240 litrů na biologický rozložitelný odpad z důvodu vyčerpání kapacity. Nádoby pořízené z dotačního zdroje EU již nebudou u nás dostupné.
Termín zahájení letošní svozové sezóny upřesníme veřejnosti dodatečně.
celý text

ostatní | 27. 1. 2021 | Autor: Správce Webu
Úklid vánočních stromků 1

Úklid vánočních stromků

Zaběhlou zvyklostí je likvidace vánočních stromečků, kterou již několik let zabezpečují technické služby. Odstrojené jehličnany a větvičky můžete odkládat ke svozovým hnízdům na tříděný odpad a připraveny budou i velkoobjemové kontejnery, které jsou již nyní umístěny na severním konci ulice Tyršova, jižním konci ulice Slovanská, na začátku ulice Zámecká a na konci ulice Nerudova. Mimořádně budou rozmístěny v sídlišti Nádražní pod restaurací, v zatáčce na sídlišti Zlatá Hora a na konci ulice Slovákova. Žádáme Vás, abyste svévolně neodkládali stromky na jiná,než k tomu určená místa. Ušetříte nám tím spoustu práce a času, který můžeme využít na jiné činnosti spojené s údržbou čistoty města a veřejné zeleně. Organizovaný svoz bude probíhat dvakrát týdně ve vyhrazené dny – pondělí a pátek. Začne pondělním svozem 11. ledna a bude ukončen v pátek 29. ledna 2021.

celý text

ostatní | 10. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Prodloužená provozní doba hřbitova o vánočních svátcích

Technické služby oznamují občanům prodloužení provozní doby místního hřbitova v období vánočních svátků.
Hřbitov bude od středy 23. prosince 2020 do neděle 3. ledna 2021 pro veřejnost přístupný do 21,00 hod.

celý text

ostatní | 4. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Prodloužená zavírací doba hřbitova


Technické služby města Slavkov u Brna oznamují občanům prodlouženou zavírací dobu místního hřbitova po dobu svátků Památky zesnulých od středy 28. října do 4. listopadu 2020. Hřbitov bude v tyto dny pro veřejnost přístupný do 21:00 hod.
celý text

ostatní | 26. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Ukončení svozu BRO v roce 2020


Technické služby oznamují občanům, že podzimní svoz hnědých nádob na biologicky rozložitelný odpad bude ukončen ve 45. týdnu od pondělí 2. 11. 2020 do středy 4. 11. 2020. I když má nádoba certifikaci na celoroční venkovní uskladnění, následným posezónním ošetřením a zazimováním značně prodloužíte její životnost. Další nádoby již nebudou zdarma k dispozici a občan si je bude nucen pořídit ze svých vlastních zdrojů. Malooobjemové otevřené kontejnery rozmístěné po městě budou na zimu staženy z provozu v závislosti na charakteru vyvíjejícího se podzimního počasí do prvních přímrazků. Mimo svozovou sezónu budou po městě rozmístěny čtyři velkoobjemové kontejnery s jejich umístěním na severním konci ulice Tyršova, jižním konci ulice Slovanská, u točny na ulici Nerudova a na začátku ulice Zámecká. Do těchto kontejnerů se smí ukládat pouze biologický odpad rostlinného původu, jak je uvedeno na popisu nálepky. Začátkem následujícího roku budou tyto kontejnery zároveň k dispozici pro ukládání vánočních stromečků. Děkujeme za pochopení a správné třídění BRO bez igelitových pytlů a jiného odpadu, který sem nepatří.

celý text

ostatní | 26. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámení – omezení provozní doby

S ohledem na nová usnesení Vlády České republiky, která jsou platná od pondělí 12. 10. 2020 omezují TSMS úřední hodiny pro osobní styk s veřejností. K dispozici jsme občanům v úřední dny pondělí od 7,00 - 11,30 hod a středa od 12,30 – 15,00 hod. Mimo uvedenou dobu pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.
Vstup do budovy TSMS s rouškou nebo jinou ochranou dýchacích cest.
Děkujeme za respektování dočasných opatření.

celý text

ostatní | 14. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Konec sezóny 2020 na koupališti ve Slavkově u Brna

Když nám léto ukáže svá záda, je to znamení, že končí období bezstarostných vodních radovánek. Letos poslední tečku za letošní sezónou na koupališti vepsalo pondělí 31. srpna. Než přijde čas bilancí, statistik a hodnocení, je na místě poděkovat za přízeň a účast všem letošním návštěvníkům, ať již těm stabilním, tak i těm občasným. I přes drobné komplikace s novými pravidly v parkování, hygienická opatření v souvislosti s Covidem 19 a deštivé dny jsme si všichni zúčastnění užili servisu letní gastronomie – slunečních paprsků, bazénové vody, chladivých nápojů a zmrzlinových pamlsků. Takže ahoj léto, ahoj prázdniny!

Kolektiv TSMS
celý text

ostatní | 3. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Plánované akce na koupališti

1) V sobotu dne 29. srpna 2020 bude v areálu městského koupaliště probíhat závod v triatlonu. Provoz velkého bazénu bude dočasně omezen pro disciplínu v plavání v čase od 10:00 do 11:30 hodin a od 14:00 do 15:30 hodin.
2) V pondělí dne 31. srpna končí letní sezóna 2020 na koupališti.
3) V sobotu dne 10. října 2020 se uskuteční v čase od 8:00 do 18:00 hodin Český pohár v zimním plavání.
4) Na Štědrý den od 10:30 do 13:00 hodin pořádá oddíl slavkovských členů Fides Brno vánoční plavání pro veřejnost. celý text

ostatní | 25. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Výdej kompostu

Ve středu 12. srpna 2020 se bude od 14.00 hod vydávat kompost na obvyklém místě v areálu kompostárny. Zájemci se předem telefonicky nahlásí do 13.00 hod na tel. čísle: 544 221 302 a dohodnou si požadované množství kompostu při minimálním odběrovém množství 500 litrů. celý text

ostatní | 7. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Upozornění - výdej kompostu

Ve středu 29. července 2020 nebude vydávám kompost v obvyklou dobu na odběrném místě v areálu kompostárny. Příští výdej bude opět probíhat až v dalším lichém týdnu, tj.  ve středu 12. srpna 2020. celý text

ostatní | 29. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Parkování návštěvníků koupaliště

Pro návštěvníky koupaliště je vyhrazeno centrální parkoviště nad stadionem ve směru ke golfovému hřišti. Ostatní vyznačená parkoviště jsou nízkokapacitní. V případě jejich vykrytí je nutné využít účelné centrální parkoviště. celý text

ostatní | 7. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Opravy výtluků

Od úterý dne 16. června započnou ve Slavkově u Brna lokální opravy výtluků v komunikacích. Žádáme tímto občany, aby u vyznačených lokalit neparkovali svá vozidla a umožnili tím přístup pro provádějící pracovníky a potřebnou techniku.
Děkujeme za pochopení TSMS.
celý text

ostatní | 12. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
foto koupaliště

Termín zahájení letní sezóny na koupališti

Městské koupaliště ve Slavkově u Brna zahajuje svoji třicátou pátou letní sezónu v sobotu dne 13. června. Bližší informace mapující aktuální stav preventivních, bezpečnostních a hygienických opatření souvisejících s nákazou COVID-19 naleznete při vstupu do areálu koupaliště a na našich webových stránkách: www.tsslavkov.cz / koupaliste@tsslavkov.cz. Je nezbytné přijmout stanovená nařízení bez výhrad a zodpovědně s maximální mírou ohleduplnosti. Přejeme všem návštěvníkům příjemné prožití celého léta a prázdnin. celý text

ostatní | 11. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Odklad zahájení letní sezóny na koupališti

S ohledem na stávající chladné počasí se začátek letní sezóny 2020 na městském koupališti ve Slavkově u Brna odkládá. O termínu zahájení provozu budeme včas informovat přes FB a web města, včetně webu koupaliště a TSMS.
Děkujeme za pochopení a přejeme si společně s vámi brzký nástup letních teplot.

celý text

ostatní | 28. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Koupaliště Slavkov u Brna - letní sezóna 2020


Městské koupaliště Slavkov u Brna zahajuje v sobotu 30. května 2020 svoji třicátou pátou letní sezónu. Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s potencionálním šířením nákazy COVID-19 je bezpodmínečně nutné dodržovat preventivní bezpečnostní a hygienická opatření. Je nezbytné přijmout stanovená nařízení bez výhrad a zodpovědně s maximální mírou ohleduplnosti. Bližší informace mapující aktuální stav naleznete při vstupu do areálu koupaliště a na našich webových stránkách.

Ve Slavkově u Brna dne 19. 5. 2020
celý text

ostatní | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Provozní hodiny pro veřejnost

Na základě usnesení RM z dnešního dne otevírají TSMS od 11. 5. 2020 provozní hodiny pro veřejnost. celý text

ostatní | 11. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Jasan ve své životní velikosti

Starý strom

V zimě roku 2016 technické služby musely nechat pokácet ohrožující strom v Křenovické aleji. Tento byl od pařeze ztrouchnivělý a od koruny se lámaly větve, které ohrožovaly silniční provoz a kolemjdoucí občany. Jednalo se o druh Jasana ztepilého (Fraxinus excelsio). Letos v zimě jsme jeden z uřezaných kmenových špalků obrousili, nalakovali a vystavili v zádveří TSMS. Podle součtu letokruhů byl strom v době jeho pokácení ve věku 220 let. To znamená, že byl jako mladý pravděpodobně vysázen v roce 1800. Jeho obdivuhodné stáří si zaslouží náležitou úctu. Zřejmě kolem něj projížděl se svými vojáky i císař Napoleon Bonaparte. celý text

ostatní | 26. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Ptačí budky 1

Ptačí budky od TSMS

Technické služby v rámci údržby stromů, stromových skupin a okrasných dřevin v katastru města Slavkov u Brna zabezpečují v některých akutních případech se souhlasem odboru Životního prostředí i kácení zdravých stromů, a to z důvodu možného vzniku kolize s inženýrskými sítěmi. Většinou se jedná o rekonstrukci kanalizačních a vodovodních sítí, které jsou ve vlastnictví VaK Vyškov. Zachovalé kmeny necháme zpracovat na použitelné řezivo. Materiál po vyschnutí použijeme na opravy laveček, zábradlí lávek a mostů, na údržbu lehátek městského koupaliště a jiné dřevěné prvky. Přes zimní období jsme po dohodě se Slavkovským ochranářským spolkem SOS Slavkov zhotovili 60 kusů ptačích budek, které budou osazeny v přilehlých remízcích Slavkova a budou primárně sloužit k hnízdění sýkory koňadry (Parus major), sýkory modřinky (Parus caeruleus), sekundárně rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus), brlíka lesního (Sitta europaea), sýkory babky (Poecile palustris) a lejska šedého (Muscicapa striata). V těchto dnech se dokončuje výroba rozměrnějších budek v počtu 10 kusů. Tyto bude obydlovat především holub doubňák (Columba oenas) a hnízdit v nich může i kalous ušatý (Asio otus) anebo se zde usadí i poštolka obecná (Falco tinnunculus). Těší nás a jsme rádi za to, že touto cestou můžeme alespoň trochu pomoci přírodě. celý text

ostatní | 26. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámení!

V souladu s usnesením Vlády České republiky č. 217, vyhlášeným pod č. 87/2020 Sb., rušíme od 16. 03. 2020 do odvolání úřední hodiny TSMS pro veřejnost. Jsme vám k dispozici na telefonních a e-mailových kontaktech uvedených na našich webových stránkách. celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Upozornění - úklid komunikací!

Od pondělí 9. března začnou Technické služby města Slavkov u Brna s jarním úklidem komunikací. Jednotlivé ulice a lokality budou předem označeny přenosnou dopravní značkou „ ZÁKAZ ZASTAVENÍ“. Žádáme tímto občany, aby v daný vyhrazený den neparkovali na těchto komunikacích a přeparkovali dlouhodobě odstavená vozidla, přívěsy, karavany atd. Velmi nám tak usnadníte práci. Děkujeme předem za pochopení. Změna vyhrazení uzávěr je možná v závislosti na povětrnostních a klimatických podmínkách. celý text

ostatní | 9. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Pracovní nabídka brigády na koupališti

Technické služby města Slavkov u Brna,
přijmou na letní sezónu 2020 s nástupem od května
brigádnici na úklid koupaliště
a brigádnici na pozici pokladní
s nástupem od června 2020
pracovní doba: denně, včetně víkendů
dle vzájemné domluvy
informace v pracovní dny na tel. 604 128 035

celý text

ostatní | 11. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Ukončení svozu vánočních stromků

Technické služby města Slavkov u Brna oznamují, že v pátek dne 31. ledna končí plošný svoz vánočních stromků. Tyto bude možné následně odkládat do velkoobjemových kontejnerů umístěných na severním konci ulice Tyršova, jižním konci ulice Slovanská, na parkovišti pod hřbitovem a na konci ulice Špitálská.

celý text

ostatní | 28. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 4
poslední