Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 4
poslední

Opravy výtluků

Od úterý dne 16. června započnou ve Slavkově u Brna lokální opravy výtluků v komunikacích. Žádáme tímto občany, aby u vyznačených lokalit neparkovali svá vozidla a umožnili tím přístup pro provádějící pracovníky a potřebnou techniku.
Děkujeme za pochopení TSMS.
celý text

ostatní | 12. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
foto koupaliště

Termín zahájení letní sezóny na koupališti

Městské koupaliště ve Slavkově u Brna zahajuje svoji třicátou pátou letní sezónu v sobotu dne 13. června. Bližší informace mapující aktuální stav preventivních, bezpečnostních a hygienických opatření souvisejících s nákazou COVID-19 naleznete při vstupu do areálu koupaliště a na našich webových stránkách: www.tsslavkov.cz / koupaliste@tsslavkov.cz. Je nezbytné přijmout stanovená nařízení bez výhrad a zodpovědně s maximální mírou ohleduplnosti. Přejeme všem návštěvníkům příjemné prožití celého léta a prázdnin. celý text

ostatní | 11. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Odklad zahájení letní sezóny na koupališti

S ohledem na stávající chladné počasí se začátek letní sezóny 2020 na městském koupališti ve Slavkově u Brna odkládá. O termínu zahájení provozu budeme včas informovat přes FB a web města, včetně webu koupaliště a TSMS.
Děkujeme za pochopení a přejeme si společně s vámi brzký nástup letních teplot.

celý text

ostatní | 28. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Koupaliště Slavkov u Brna - letní sezóna 2020


Městské koupaliště Slavkov u Brna zahajuje v sobotu 30. května 2020 svoji třicátou pátou letní sezónu. Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s potencionálním šířením nákazy COVID-19 je bezpodmínečně nutné dodržovat preventivní bezpečnostní a hygienická opatření. Je nezbytné přijmout stanovená nařízení bez výhrad a zodpovědně s maximální mírou ohleduplnosti. Bližší informace mapující aktuální stav naleznete při vstupu do areálu koupaliště a na našich webových stránkách.

Ve Slavkově u Brna dne 19. 5. 2020
celý text

ostatní | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Provozní hodiny pro veřejnost

Na základě usnesení RM z dnešního dne otevírají TSMS od 11. 5. 2020 provozní hodiny pro veřejnost. celý text

ostatní | 11. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Jasan ve své životní velikosti

Starý strom

V zimě roku 2016 technické služby musely nechat pokácet ohrožující strom v Křenovické aleji. Tento byl od pařeze ztrouchnivělý a od koruny se lámaly větve, které ohrožovaly silniční provoz a kolemjdoucí občany. Jednalo se o druh Jasana ztepilého (Fraxinus excelsio). Letos v zimě jsme jeden z uřezaných kmenových špalků obrousili, nalakovali a vystavili v zádveří TSMS. Podle součtu letokruhů byl strom v době jeho pokácení ve věku 220 let. To znamená, že byl jako mladý pravděpodobně vysázen v roce 1800. Jeho obdivuhodné stáří si zaslouží náležitou úctu. Zřejmě kolem něj projížděl se svými vojáky i císař Napoleon Bonaparte. celý text

ostatní | 26. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Ptačí budky 1

Ptačí budky od TSMS

Technické služby v rámci údržby stromů, stromových skupin a okrasných dřevin v katastru města Slavkov u Brna zabezpečují v některých akutních případech se souhlasem odboru Životního prostředí i kácení zdravých stromů, a to z důvodu možného vzniku kolize s inženýrskými sítěmi. Většinou se jedná o rekonstrukci kanalizačních a vodovodních sítí, které jsou ve vlastnictví VaK Vyškov. Zachovalé kmeny necháme zpracovat na použitelné řezivo. Materiál po vyschnutí použijeme na opravy laveček, zábradlí lávek a mostů, na údržbu lehátek městského koupaliště a jiné dřevěné prvky. Přes zimní období jsme po dohodě se Slavkovským ochranářským spolkem SOS Slavkov zhotovili 60 kusů ptačích budek, které budou osazeny v přilehlých remízcích Slavkova a budou primárně sloužit k hnízdění sýkory koňadry (Parus major), sýkory modřinky (Parus caeruleus), sekundárně rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus), brlíka lesního (Sitta europaea), sýkory babky (Poecile palustris) a lejska šedého (Muscicapa striata). V těchto dnech se dokončuje výroba rozměrnějších budek v počtu 10 kusů. Tyto bude obydlovat především holub doubňák (Columba oenas) a hnízdit v nich může i kalous ušatý (Asio otus) anebo se zde usadí i poštolka obecná (Falco tinnunculus). Těší nás a jsme rádi za to, že touto cestou můžeme alespoň trochu pomoci přírodě. celý text

ostatní | 26. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámení!

V souladu s usnesením Vlády České republiky č. 217, vyhlášeným pod č. 87/2020 Sb., rušíme od 16. 03. 2020 do odvolání úřední hodiny TSMS pro veřejnost. Jsme vám k dispozici na telefonních a e-mailových kontaktech uvedených na našich webových stránkách. celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Upozornění - úklid komunikací!

Od pondělí 9. března začnou Technické služby města Slavkov u Brna s jarním úklidem komunikací. Jednotlivé ulice a lokality budou předem označeny přenosnou dopravní značkou „ ZÁKAZ ZASTAVENÍ“. Žádáme tímto občany, aby v daný vyhrazený den neparkovali na těchto komunikacích a přeparkovali dlouhodobě odstavená vozidla, přívěsy, karavany atd. Velmi nám tak usnadníte práci. Děkujeme předem za pochopení. Změna vyhrazení uzávěr je možná v závislosti na povětrnostních a klimatických podmínkách. celý text

ostatní | 9. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Pracovní nabídka brigády na koupališti

Technické služby města Slavkov u Brna,
přijmou na letní sezónu 2020 s nástupem od května
brigádnici na úklid koupaliště
a brigádnici na pozici pokladní
s nástupem od června 2020
pracovní doba: denně, včetně víkendů
dle vzájemné domluvy
informace v pracovní dny na tel. 604 128 035

celý text

ostatní | 11. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Ukončení svozu vánočních stromků

Technické služby města Slavkov u Brna oznamují, že v pátek dne 31. ledna končí plošný svoz vánočních stromků. Tyto bude možné následně odkládat do velkoobjemových kontejnerů umístěných na severním konci ulice Tyršova, jižním konci ulice Slovanská, na parkovišti pod hřbitovem a na konci ulice Špitálská.

celý text

ostatní | 28. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Likvidace vánočních stromečků

I v příštím roce se pracovníci technických služeb postarají o to, abyste se mohli jednoduše a ekologicky zbavit uvadlého vánočního stromečku. Odstrojené jehličnany můžete skládat ke svozovým hnízdům na tříděný odpad od 13. ledna 2020. Svoz pak bude organizovaný dvakrát v týdnu – v pondělí a pátek.
Stromky můžete také odkládat do velkoobjemových kontejnerů, které jsou již nyní umístěny na severním konci ulice Tyršova, jižním konci ulice Slovanská, na parkovišti pod hřbitovem a na začátku ulice Zámecká. Tyto kontejnery budou sloužit po celou zimu jako místo pro odložení i jiného biologického odpadu.
Žádáme Vás, abyste neodkládali svévolně stromky na nepatřičná místa. Ušetříte nám tím spoustu práce a času, který můžeme využít na jiné činnosti spojené s údržbou čistoty města a veřejné zeleně.

celý text

ostatní | 2. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Nový pracovní stroj ZEBRA

Obměna vozového parku

Technické služby obnovily svůj vozový a technologický park. Nové rozmetadlo již brzy otestují pracovníci při zimní údržbě. Určené je pro rozmetávání inertního posypového materiálu – tedy zejména písku a štěrku, který je šetrný k životnímu prostředí. Využití však bude mít i v létě při hnojení trávníků.
V garážích technických služeb zaparkovalo také nové víceúčelové vozidlo ZEBRA, které bude mít také využití po celý rok. V zimě bude osazeno sypačem a čelní radlicí s možností výměny za zametací sněhový kartáč. Od jara do podzimu bude díky nástavbě hákového nosiče svážet maloobjemové kontejnery biologicky rozložitelného odpadu.
celý text

ostatní | 2. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Naše stromy

Stromy v našem městě a jeho okolí jsou důležité pro každého z nás a často si to ani neuvědomujeme. Působí jako přirozený filtr, odstraňují z ovzduší mnoho škodlivin, zvlhčují vzduch a zlepšují jeho kvalitu, vytvářejí kyslík, eliminují teplotní extrémy, absorbují hluk. Jsou charakteristickým prvkem našeho životního prostředí, utvářejí ráz krajiny. Právem si zaslouží přívlastek „Naše“, protože jsou nezbytnou součástí našeho života.
Toto označení si však můžeme vykládat různými způsoby. Zájmeno „Naše“ by se nemělo zaměňovat za pojem „moje.“ Proto je celkem zásadní rozlišovat lokalitu, v níž strom roste. Jestli se jedná o soukromý pozemek, nebo je vlastníkem pozemku město. Je pochopitelné, že řada občanů se snaží upravit si bezprostřední okolí svých domů podle vlastních představ. A náleží jim za to právem dík. Sami svépomocí nebo jejich předchůdci dřeviny vysazovali a starají se o ně s přirozenou samozřejmostí dodnes. Jakmile však strom doroste do určitých rozměrů, nemohou s ním zacházet jako se svým privátním vlastnictvím. Právě tehdy si totiž často až dodatečně uvědomí nevhodné umístění vzhledem k blízkosti budovy, nežádoucímu zastínění, reálné možnosti poškození fasády domu, nežádoucímu spadu podzimního listí a jehličí.
Vlastníkem pozemku, na kterém se vyskytuje takový předmětný strom, je Město Slavkov u Brna a kácení dřevin povoluje místně příslušný orgán MěÚ. Jeho činnost je přesně vymezena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a předpisy souvisejícími. Na základě žádosti vlastníka pozemku, na kterém dřevina roste, v rámci správního řízení posuzuje, zda je odstranění dřeviny z hlediska veřejného zájmu ochrany přírody reálné a vydává o tomto následné rozhodnutí.
Jakékoliv svévolné kácení, ničení a poškozování dřevin je tedy trestné.
Péče o dřeviny je povinností vlastníků. Správou a údržbou veřejné zeleně na těchto pozemcích jsou pověřeny Technické služby města Slavkov u Brna. Svěřené finanční prostředky se snažíme adekvátně rozdělovat mezi doporučovanou následnou péči a novou dodatečnou výsadbu zeleně. Při ošetřování upřednostňujeme stáří stromů s vyšším vzrůstem, a to na zvlášť frekventovaných místech, kde mohou bezprostředně ohrožovat bezpečnost osob. V letošním roce bylo upraveno 79 vzrostlých stromů. U vybraných bylo provedeno souběžně více arboristických zásahů. Odstraněno z důvodů poškození ulomením větví vlivem povětrnostních podmínek a suchem, kanalizačních úprav, havarijních akutních situací a odumřelých porostů, bylo celkem 44 stromů. Vzniklou ekologickou škodu jsme nahradili dodatečným osazením v počtu 67 nových stromů, z toho 33 dubů v nové lokalitě Zelnice – Bílá louka.
Při nařízených náhradních výsadbách se však často potýkáme s problematikou vhodného umístění mladého stromku. S respektem k umístění inženýrských sítí a dodržení stanoveného ochranného pásma tím ubývá ve slavkovských lokalitách prostor pro dodatečnou dosadbu. Mnohdy i samotní občané, kteří požadovali vykácení dřeviny se souhlasem náhradní výsadby, se často vymezují proti danému nařízení „strom za strom“ a bojkotují jeho provedení.
Stromy jsou posledním zachovalým torzem přírody ve městech a vytvářejí optimální prostředí pro život dalších, na něj vázaných druhů rostlin a živočichů. Úbytek zeleně ve městech má přímý vliv na zhoršování životního prostředí a následné poškozování zdraví obyvatel. Z toho důvodu se stále více objektivně posuzují podněty od žadatelů z hlediska závažnosti důvodu pro kácení a zpracovávají se finančně nákladné posudky, které přesně definují aktuální stav stromů, určí jejich celospolečenskou hodnotu a jsou schopné vyčíslit ekologickou újmu, která pokácením vznikne.

M. Lstibůrek, TSMS, dne 3.12.2019


celý text

ostatní | 17. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Zimní svoz BRODle vyhlášky č.321/2014 sbírky § 2 je obec povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného původu. V období od 1. listopadu do 31. března následujícího kalendářního roku může obec přizpůsobit nastavení četnosti svozu klimatickým podmínkám a množství produkovaných biologických odpadů. Povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného komunálního odpadu je splněna také v případě, že obec má na svém území zavedený systém komunitního kompostování, do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na území obce. Z tohoto důvodu byl začátkem listopadu ukončen svoz hnědých plastových nádob a následně budou odstraněny z katastru města maloobjemové 2,5m/3 kontejnery. Pro potřeby občana budou přes zimní období rozmístěny po městě 12m/3 kontejnery do lokalit: severní konec ulice Tyršova, jižní konec ulice Slovanská, zpevněná plocha parkoviště pod hřbitovem a na začátek ulice Zámecká. Do těchto kontejnerů se smí ukládat pouze biologický odpad rostlinného původu, jak je uvedeno na popisu nálepky. Začátkem následujícího roku budou tyto kontejnery zároveň k dispozici pro ukládání vánočních stromečků. Děkujeme za pochopení a správné třídění BRO bez igelitových pytlů a odpadu, který sem nepatří.celý text

ostatní | 12. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Podzimní svoz nádob na BRO

TSMS oznamují občanům ukončený podzimní svoz hnědých nádob na biologicky rozložitelný odpad ve středu dne 6. 11. 2019. K dispozici budou nadále na obvyklých stanovištích kontejnery o objemu 2,5 m3, které se budou postupně od 47. týdne stahovat do zimního úložiště. K danému účelu poslouží dle potřeb několik dodatečně přistavených velkoobjemových kontejnerů, jejichž polohu s předstihem upřesníme. celý text

ostatní | 8. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Výdej kompostu

Technické služby města Slavkov u Brna oznamují občanům, že poslední výdej kompostu bude ve středu dne 6. listopadu od 14:00 do 17:00 hodin. celý text

ostatní | 11. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Prodloužená zavírací doba hřbitova

Technické služby města Slavkov u Brna oznamují občanům prodlouženou zavírací dobu místního hřbitova po dobu svátků Památky zesnulých od pátku 25. října do středy 6. listopadu 2019. V období vánočních svátků od soboty 21. prosince 2019 do pátku 3. ledna 2020. Hřbitov bude v tyto dny pro veřejnost přístupný do 21:00 hod.
celý text

ostatní | 11. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Akce na koupališti

1) V sobotu dne 31. srpna 2019 bude probíhat v areálu městského koupaliště závod v triatlonu. Provoz velkého bazénu bude dočasně omezen pro disciplínu v plavání v čase 10:00 – 11:30 hodin a 14:00 – 15:30 hodin.
2) V neděli dne 1. září 2019 končí letní sezóna koupaliště.
3) V sobotu dne 12. října se bude konat Český pohár v zimním plavání od 9:00 do 18:00 hodin.
4) Na Štědrý den pořádá oddíl slavkovských členů Fides Brno vánoční plavání pro veřejnost v čase od 10:30 do 13:00 hodin.

celý text

ostatní | 29. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Odkaz na veřejnou zakázku

V dokumentech byla zveřejněna výzva na pořízení "Komunálního vozidla - víceúčelový hákový nosič kontejnerů pro TSMS". celý text

ostatní | 22. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Nabídka pracovní příležitosti

Technické služby města Slavkov u Brna
přijmou na období od května do srpna 2019
brigádnici na úklid koupaliště
s nástupem od 1. 6. 2019
pracovní doba: denně, včetně víkendů
dle vzájemné domluvy
informace v pracovní dny na tel. 604 128 035

celý text

ostatní | 17. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
Chytrý odpadkový koš „SMART BE“  2

Chytrý odpadkový koš „SMART BE“

Historická část města Slavkov u Brna včetně náměstí se neustále potýká s nedostatečnou kapacitou přeplněných odpadkových košů. Je až nepochopitelné, co jsou schopni neukáznění občané a živnostníci z vlastní produkce a činnosti do nich odkládat. Společnost HESTEGO a.s. Vyškov zařadila do svého výrobního portfolia produkt městského mobiliáře Smart Be - chytrý odpadkový koš, který využívá bezúdržbovou technologii redukce celkového objemu formou několikanásobného lisování. Jeho výbavou jsou mimo certifikované bezpečnostní prvky vlastní lisovací mechanismus s kapacitou až 25 kg se solárním napájením a samozhášecí popelník na cigaretové nedopalky. Technické služby využily od výrobce nabídky půlročního pronájmu jednoho takového koše na zkušební a testovací provoz. Prototyp byl umístěn ve střední části Palackého náměstí 2. dubna tohoto roku. Přes webové rozhraní můžeme on-line sledovat kapacitu naplnění, stav baterie a případná poruchová hlášení. Uvedený příspěvek s informacemi ohledně chytrého koše jsme se rozhodli zveřejnit především z důvodu nedostatečného využívání k danému účelu od data instalace. Výjimkou byla pouze jediná nahlášená porucha, kdy někdo do koše s maximálním úsilím nasoukal pytel s komunálním domovním odpadem a bezpečnostní čidla zablokovala chod a proces lisování.
Doufáme, že tato osvěta pomůže široké veřejnosti nebát se účelného racionálního využívání moderních technologií likvidace odpadu.

Ve Slavkově u Brna 16. 5. 2019 - TSMS

celý text

ostatní | 17. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
Herní prvky na koupališti

Letní koupaliště Slavkov u Brna – sezóna 2019

Městské koupaliště zahajuje od soboty 1. června svoji třicátou čtvrtou letní sezónu a v tento den věnovaný našim dětem bude mít mládež do 15-ti let celodenní vstup zdarma. Komplex areálu prošel pravidelnou každoroční předsezónní údržbou. Na podzim bylo částečně zrekonstruováno jihozápadní oplocení travnaté odpočinkové zóny. V jarních měsících proběhla další etapa obnovy strojovny a stavební práce na opravě vlastních těles všech tří bazénů s odizolováním části dámského sociálního zařízení. Nabídkový servis jsme navýšili o nová lehátka a slunečníky. Letošní novinkou jsou především dětské herní prvky. Město ze svého rozpočtu v loňském roce dotovalo provoz koupaliště částkou 2 344 000,-Kč. Náklady od roku 2013 vzrostly celkem o 40 %. Rostoucí provozní náklady se v letošní sezóně podepsaly i na částečném navýšení vstupného. Veškeré informace o aktuálním dění na koupališti naleznete na: www.koupalisteslavkov.cz. Přejeme všem krásné prázdninové léto a těšíme se na Vaši návštěvu.


Ve Slavkově u Brna 16. 5. 2019
celý text

ostatní | 17. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Povelikonoční svoz nádob BRO


Přesun termínu svozu BRO

Technické služby města Slavkov u Brna oznamují, že v sedmnáctém týdnu po Velikonočním pondělí bude posunutý termín svozu plastových nádob s biologicky rozložitelným odpadem na dny 23., 24. a 25. dubna. Kompost bude vydáván v obvyklý den - ve středu 24. dubna od 14:00 do 17:00 hodin.


Ve Slavkově u Brna 12. 4. 2019
celý text

ostatní | 15. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
Hromádky ne! Patří do kontejneru.

Jarní svoz BRO 2019

Technické služby města Slavkov u Brna oznamují, že od 25. března 2019 započne svoz plastových nádob s biologicky rozložitelným odpadem. Svoz bude probíhat pouze v lichém kalendářním týdnu. Občané si stále mohou v úředních hodinách vyzvednout zdarma svozové nádoby. Maloobjemové kontejnery začneme rozmísťovat po městě od 20. března s jejich průběžným vývozem až do konce října. Tyto na vyžádání a po dohodě můžeme zvlášť individuálně přistavit.
Žádné jiné město v České republice neposkytuje tak nadstandartní služby občanovi při likvidaci tohoto odpadu zdarma. Proto tímto žádáme občany, aby využili poskytovaných služeb a nezakládali nevzhledné hromádky kolem komunikací. Nebudou akceptovány! Výdej kompostu zahájíme od 10. dubna a následně každou lichou středu od 14:00 do 17:00 hodin v bývalém zahradnictví na ulici Zámecká. Zdarma odebrané množství na slavkovského občana je 200 litrů za rok.

TSMS

Ve Slavkově u Brna, dne 8. 3. 2019
celý text

ostatní | 8. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Překážky při blokovém čištění

Blokové čištění komunikací

Vážení spoluobčané,
vzhledem k současným příznivým klimatickým podmínkám březnových dnů jsme započali s jarním úklidem chodníků a blokovým čištěním silničních komunikací po zimní údržbě. Jednotlivé úseky jsou předem označovány přenosným svislým dopravním značením ZÁKAZ ZASTAVENÍ, aby zde řidiči neparkovali. Přivítal bych, aby bylo toto vyznačení uzavírky plně respektováno a umožnilo nám tak bezproblémový úklid celého města.
Děkujeme za pochopení.
Petr Zvonek
ředitel TSMS

Ve Slavkově u Brna dne 4.3.2019

celý text

ostatní | 6. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Odkaz na veřejné zakázky

V dokumentech byly zveřejněny výzvy na pořízení čelního kolového nakladače a travní sekačky. celý text

ostatní | 14. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
Způsob likvidace vánočních stromků

Svoz vánočních stromků


Technické služby města Slavkov u Brna oznamují, že započne svoz vánočních stromků. Tento bude prováděn v následujících týdnech vždy v pondělí. Zároveň tímto žádáme občany, aby stromky soustředili ke svozovým hnízdům s kontejnery na tříděný odpad a neodkládali je na nepatřičná místa.

Ve Slavkově u Brna, 4. 1. 2019
celý text

ostatní | 4. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

PF 2019

PF 2019 celý text

ostatní | 17. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
Kubův úlovek

Díky, Kubo!


Jakubu Čechovi je 24 let a narodil se s Downovým syndromem. Lidé s takovým postižením nemusí být jen příjemci podpory nebo soucitu, ale sami chtějí být společensky prospěšní, chtějí čerpat nové zkušenosti z běžného rutinního života. Kuba rád podstupuje nové výzvy, a tak svůj volný čas proměňuje pod záštitou technických služeb ve smysluplnou společensky prospěšnou činnost. Pokud zrovna netráví všední dny ve stacionáři nebo na výtvarných kurzech v Open Art Studiu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, je často k vidění, jak se loudá slavkovskými ulicemi s malou kárkou a lapačem na odpadky, aby zbavil zdejší lokalitu nežádoucích odpadků a nepořádku. Tento chlapec se sám dobrovolně z vlastního přesvědčení a pohnutí propůjčil k nezištné činnosti, která díky společenským předsudkům a podceňování vzbuzuje leckdy v některých lidech spíše rozpaky. Pokud jej potkáváte při jeho každodenních pravidelných pochůzkách, nevzbuzuje už tolik pozornosti jako dříve. Má však svůj vlastní vnitřní svět, kterým si kompenzuje ten venkovní, jenž vymezuje jeho schopnosti a možnosti společenského uplatnění. Jeho pracovní nasazení však představuje protiváhu uspěchané době a nutí ke zklidnění a zamyšlení. Obdivuhodné je jeho pracovní nasazení , s jakým i přes nepřízeň počasí s nefalšovaným nadšením a nutkavým odhodláním vyráží do terénu s vidinou „čistějšího“ Slavkova. Kuba díky dobré sociální adaptaci a extrovertní empatické povaze rád komunikuje s okolím a nedělá mu větší potíže pohybovat se i v hektičtějším prostředí. Má sice své dané vlastní tempo a umanuté rituální zvyklosti, ale jeho silná fixace na venkovní prostředí mu nedovolí přehlížet lhostejně všudypřítomné odpadky. Ve slavkovských lokalitách je rozmístěno 154 odpadkových košů, které mají zaměstnanci TS ve správě, a přesto Kuba plní další igelitové pytle různorodým odpadem. Občas sice překvapí atypickým „úlovkem“, kterým leckdy pobaví, jindy jeho „poklady“ vzbuzují údiv. Smutné je konstatování, že většinu tohoto odpadu vyprodukují lidé vědomě sami. Kubou napěchované igelitové pytle jsou toho hmatatelným důkazem.
Až někdy budete Kubu při jeho pracovním nasazení míjet, povzbuďte jej alespoň úsměvným děkovným pohledem třeba jenom za to, že obyčejný kluk se zdravotním handicapem, s nímž zrovna nezapadá mezi místní většinu, dokáže proměnit své nadšení a odhodlání v příkladný přístup a všem civilizovaným lidem ukázat správný směr cesty. A cesta, po níž kráčí lhostejnost, netečnost a nezájem, přece nikam nevede . . . je bezcílná. Tahle virtuální Kubova „cesta bez odpadků“ je vlastně jeho vysněným cílem.


Ve Slavkově u Brna dne 5. 12. 2018
celý text

ostatní | 13. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 4
poslední