Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 3
poslední

Hromádky ne! Patří do kontejneru.

Jarní svoz BRO 2019

Technické služby města Slavkov u Brna oznamují, že od 25. března 2019 započne svoz plastových nádob s biologicky rozložitelným odpadem. Svoz bude probíhat pouze v lichém kalendářním týdnu. Občané si stále mohou v úředních hodinách vyzvednout zdarma svozové nádoby. Maloobjemové kontejnery začneme rozmísťovat po městě od 20. března s jejich průběžným vývozem až do konce října. Tyto na vyžádání a po dohodě můžeme zvlášť individuálně přistavit.
Žádné jiné město v České republice neposkytuje tak nadstandartní služby občanovi při likvidaci tohoto odpadu zdarma. Proto tímto žádáme občany, aby využili poskytovaných služeb a nezakládali nevzhledné hromádky kolem komunikací. Nebudou akceptovány! Výdej kompostu zahájíme od 10. dubna a následně každou lichou středu od 14:00 do 17:00 hodin v bývalém zahradnictví na ulici Zámecká. Zdarma odebrané množství na slavkovského občana je 200 litrů za rok.

TSMS

Ve Slavkově u Brna, dne 8. 3. 2019
celý text

ostatní | 8. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Překážky při blokovém čištění

Blokové čištění komunikací

Vážení spoluobčané,
vzhledem k současným příznivým klimatickým podmínkám březnových dnů jsme započali s jarním úklidem chodníků a blokovým čištěním silničních komunikací po zimní údržbě. Jednotlivé úseky jsou předem označovány přenosným svislým dopravním značením ZÁKAZ ZASTAVENÍ, aby zde řidiči neparkovali. Přivítal bych, aby bylo toto vyznačení uzavírky plně respektováno a umožnilo nám tak bezproblémový úklid celého města.
Děkujeme za pochopení.
Petr Zvonek
ředitel TSMS

Ve Slavkově u Brna dne 4.3.2019

celý text

ostatní | 6. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Odkaz na veřejné zakázky

V dokumentech byly zveřejněny výzvy na pořízení čelního kolového nakladače a travní sekačky. celý text

ostatní | 14. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
Způsob likvidace vánočních stromků

Svoz vánočních stromků


Technické služby města Slavkov u Brna oznamují, že započne svoz vánočních stromků. Tento bude prováděn v následujících týdnech vždy v pondělí. Zároveň tímto žádáme občany, aby stromky soustředili ke svozovým hnízdům s kontejnery na tříděný odpad a neodkládali je na nepatřičná místa.

Ve Slavkově u Brna, 4. 1. 2019
celý text

ostatní | 4. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

PF 2019

PF 2019 celý text

ostatní | 17. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
Kubův úlovek

Díky, Kubo!


Jakubu Čechovi je 24 let a narodil se s Downovým syndromem. Lidé s takovým postižením nemusí být jen příjemci podpory nebo soucitu, ale sami chtějí být společensky prospěšní, chtějí čerpat nové zkušenosti z běžného rutinního života. Kuba rád podstupuje nové výzvy, a tak svůj volný čas proměňuje pod záštitou technických služeb ve smysluplnou společensky prospěšnou činnost. Pokud zrovna netráví všední dny ve stacionáři nebo na výtvarných kurzech v Open Art Studiu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, je často k vidění, jak se loudá slavkovskými ulicemi s malou kárkou a lapačem na odpadky, aby zbavil zdejší lokalitu nežádoucích odpadků a nepořádku. Tento chlapec se sám dobrovolně z vlastního přesvědčení a pohnutí propůjčil k nezištné činnosti, která díky společenským předsudkům a podceňování vzbuzuje leckdy v některých lidech spíše rozpaky. Pokud jej potkáváte při jeho každodenních pravidelných pochůzkách, nevzbuzuje už tolik pozornosti jako dříve. Má však svůj vlastní vnitřní svět, kterým si kompenzuje ten venkovní, jenž vymezuje jeho schopnosti a možnosti společenského uplatnění. Jeho pracovní nasazení však představuje protiváhu uspěchané době a nutí ke zklidnění a zamyšlení. Obdivuhodné je jeho pracovní nasazení , s jakým i přes nepřízeň počasí s nefalšovaným nadšením a nutkavým odhodláním vyráží do terénu s vidinou „čistějšího“ Slavkova. Kuba díky dobré sociální adaptaci a extrovertní empatické povaze rád komunikuje s okolím a nedělá mu větší potíže pohybovat se i v hektičtějším prostředí. Má sice své dané vlastní tempo a umanuté rituální zvyklosti, ale jeho silná fixace na venkovní prostředí mu nedovolí přehlížet lhostejně všudypřítomné odpadky. Ve slavkovských lokalitách je rozmístěno 154 odpadkových košů, které mají zaměstnanci TS ve správě, a přesto Kuba plní další igelitové pytle různorodým odpadem. Občas sice překvapí atypickým „úlovkem“, kterým leckdy pobaví, jindy jeho „poklady“ vzbuzují údiv. Smutné je konstatování, že většinu tohoto odpadu vyprodukují lidé vědomě sami. Kubou napěchované igelitové pytle jsou toho hmatatelným důkazem.
Až někdy budete Kubu při jeho pracovním nasazení míjet, povzbuďte jej alespoň úsměvným děkovným pohledem třeba jenom za to, že obyčejný kluk se zdravotním handicapem, s nímž zrovna nezapadá mezi místní většinu, dokáže proměnit své nadšení a odhodlání v příkladný přístup a všem civilizovaným lidem ukázat správný směr cesty. A cesta, po níž kráčí lhostejnost, netečnost a nezájem, přece nikam nevede . . . je bezcílná. Tahle virtuální Kubova „cesta bez odpadků“ je vlastně jeho vysněným cílem.


Ve Slavkově u Brna dne 5. 12. 2018
celý text

ostatní | 13. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Hnědé nádoby na BIO - informace

Hnědé popelnice na biologicky rozložitelný odpad jsou stále k dispozici v areálu TSMS. Osobní odběr možný v úřední dny pondělí, středa v časech od 7,00 do 12,30 a 12,30 do 15,00 hod. celý text

ostatní | 26. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Prodloužená zavírací doba hřbitova

Oznamujeme občanům prodlouženou provozní dobu místního hřbitova v období vánočních svátků. Od soboty 22.12. do čtvrtka 27.12.2018 včetně bude hřbitov pro veřejnost přístupný do 20,00 hodin. celý text

ostatní | 26. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
Arboristické práce  1

Arboristické práceTechnické služby oznamují, že započaly a v nadcházejících týdnech budou pokračovat arboristické práce na ošetřování dospělých a stárnoucích stromů v zámeckém parku a historických alejích. Tyto práce provádí firma Šarapatka a probíhají podle znaleckých posudků v pasportizaci zeleně, schválených patřičnými úřady.
Jedná se především o bezpečnostní řez, který řeší základní požadavky na zajištění aktuální provozní bezpečnosti koruny stromů. Další druh řezu je lokální redukce, kde jeho náplní je symetrizace koruny, odlehčení větví s rizikem přetížení, odstranění nebo potlačení tlakových vidlic.
U redukce obvodové je cílem řezu stabilizace stromu zmenšením náporové plochy koruny a snížením jejího těžiště. Dle potřeby se upravuje průjezdní a průchozí profil. Součástí prováděných prací jsou také opravy, výměny nebo instalace statických vazeb. U některých torz kmenů dojde k jejich snížení dle návrhu entomologa na bezpečné torzo.
V souvislosti s těmito pracemi Technické služby žádají o respektování a dodržování především bezpečnostních pokynů těchto pracovníků.

Děkujeme.

Za TS Miroslav Lstibůrek


Ve Slavkově u Brna dne 7. 11. 2018
celý text

ostatní | 8. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Prodloužená zavírací doba hřbitova

Technické služby města Slavkov u Brna oznamují občanům prodlouženou zavírací dobu místního hřbitova po dobu svátků Památky zesnulých, a to od pátku 26.10.2018 do neděle 4.11.2018. Hřbitov v tomto období bude přístupný pro veřejnost do 20,00 hod. celý text

ostatní | 26. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Čištění a monitoring uličních vpustí

Technické služby oznamují, že ve dnech od úterý 23. do čtvrtka 25. října 2018 bude probíhat ve Slavkově u Brna čištění a monitoring uličních vpustí v ulicích Husova, Zborovská a na Palackého náměstí. Žádáme řidiče aut, nechť neparkují na odvodňovacích tělesech, jimiž jsou litinové mříže, poklopy a liniové žlaby.
Předem všem děkujeme za pochopení.

celý text

ostatní | 17. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Ukončení svozu BRO 2018

Technické služby oznamují občanům, že podzimní svoz hnědých nádob na biologicky rozložitelný odpad bude ukončen ve 45. týdnu od pondělí 5. 11. 2018 do středy 7. 11. 2018. I když má nádoba certifikaci na celoroční venkovní uskladnění, následným posezónním ošetřením a zazimováním značně prodloužíte její životnost. V souvislosti s dotačním programem EU jsme v roce 2018 pořídili dalších 500 kusů těchto nádob a do současnosti jich bylo zdarma vydáno do bezplatné zápůjčky 380 kusů. Ve Slavkově u Brna využívá služby svozu a likvidace BRO zdarma celkem 680 domácností. Pro další zájemce je do vyčerpání zásob k dispozici ještě 120 nádob. Velkoobjemové otevřené kontejnery rozmístěné po městě budou na zimu staženy z provozu v závislosti na charakteru vyvíjejícího se podzimního počasí do prvních přímrazků.
Co se týče výdeje kompostérů, jejichž pořízení taktéž z dotací EU zabezpečoval DSO Ždánický les a Politaví, bylo z řad našich spoluobčanů odebráno celkem 468 sestav. Zbytek z celkového počtu pětiset byl převezen do jiných obcí, a možnost bezplatného pořízení již není reálná.
V této době, kdy ekologové a široká veřejnost doslova bijí na poplach, musíme zodpovědněji nakládat s veškerými odpady a jejich tříděním s následnou recyklací v co nejmenší míře zatěžovat životní prostředí. Zpracovaný biologický odpad nám příroda velkoryse vrátí zpět v různých podobách – čistý vzduch k dýchání, kvalitní voda v přírodních zdrojích a úrodná půda. Je to hlavně o nás a na nás, na lidech, jak se k tomu společně postavíme. Je smutné, že někteří to bohužel stále ještě nechápou, o čemž svědčí přiložené fotografie.
celý text

ostatní | 15. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
pohled na velký bazén

Koupaliště v sezóne 2018

Koupaliště ukončilo letošní sezónu posledním prázdninovým víkendem, kdy vlnu tropických veder přerušila studená fronta, která s sebou přinesla déšť a ochlazení. V průběhu měsíce června a začátkem července vzhledem k projevům nestabilního počasí bylo koupaliště 14 dní v omezeném provozu. Srpnové nadprůměrné teploty panovaly po zbytek letních prázdnin a přispěly tím ke zvýšené návštěvnosti, kdy se celkový počet vyšplhal na 37.900 registrovaných vstupů. Tím jsme dosáhli na statistiku srovnatelnou s rokem 2015. Na rekordní počet 73.640 návštěvníků z roku 2003 můžeme jen nostalgicky vzpomínat. Personální zázemí fungovalo během celé sezóny profesionálně a jeho servis a vstřícný přístup se odrazily na všeobecné spokojenosti hostů. V letošním roce koupaliště oslavilo 32. narozeniny a je nezbytně nutné každoročně investovat do oprav jednotlivých bazénových těles, údržby a renovace dosluhujících technologií. Máme spoustu podnětů vlastních i od návštěvníků na zlepšení služeb a servisu, ale rozhodující je objem finančního zdroje. Stěžejní pro nás je udržet celý areál dle příslušných norem v bezpečných a hygienických podmínkách s vlastní provozuschopností.
Slavkovské koupaliště je svojí ideální polohou stále atraktivní a vyhledávané lidmi ze vzdálenějších lokalit. Nabídka komfortu a servisu koupališť z okolních měst a obcí je pro nás výzvou a motivací zároveň, abychom neustrnuli a udrželi jej i nadále v konkurenceschopném stavu pro další generace.celý text

ostatní | 13. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na sportovní událost

V neděli 2. září proběhne od 13:00 hodin na městském stadionu ve Slavkově u Brna „ Mistrovské utkání Juniorů mezi FC Zbrojovkou Brno a Baníkem Ostrava “. celý text

ostatní | 30. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Výzva - kompostéry a nádoby na BIO

Kompostéry budou k vyzvednutí pouze do konce srpna 2018.
Slavkované, kteří chtějí využít možnosti získání kompostéru zdarma, mají šanci do středy 28. srpna 2018. Po tomto datu pak budou kompostéry rozvezeny do obcí mikroregionu Žďánický les a Politaví, kde o ně projevili místní občané zájem. V současné době je k dispozici stále ještě cca. 200 kompostérů z původních 500 kusů. Přednostně budou nádoby vydávány registrovaným občanům, nicméně registrace již není podmínkou. K dispozici jsou stále i hnědé nádoby na biologický odpad.
Kompostéry a nádoby na BIO jsou občanům vydávány zdarma v areálu Technických služeb, Československé armády 1676 v pondělí a středu v čase od 8.00 – 11.30 a 13.00 – 15.00 hod.
celý text

ostatní | 26. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
Nádoby a kontejnery na BRO 1

Nádoby a kontejnery na BRO

OZNÁMENÍ
TECHNICKÉ SLUŽBY SVÁŽÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD POUZE VE SVOZOVÝCH HNĚDÝCH 240LT NÁDOBÁCH. DÁLE V MALOOBJEMOVÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERECH, KTERÉ JE MOŽNÉ INDIVIDUÁLNĚ NA POŽÁDÁNÍ PŘISTAVIT. UKLÁDÁNÍ ODPADU MIMO SBĚRNÉ NÁDOBY PŘEDSTAVUJE PORUŠENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA SLAVKOV U BRNA Č.2/2012. FIZICKÁ OSOBA SE TÍMTO DOPOUŠTÍ PŘESTUPKU PROTI VEŘEJNÉMU POŘÁDKU A NEOPRÁVNĚNĚ ZAKLÁDÁ ČERNOU SKLÁDKU MIMO VYHRAZENÁ MÍSTA. ZA TOTO JEDNÁNÍ LZE ULOŽIT POKUTU AŽ 50.000,-KČ. OBČAN MÁ STÁLE DO VYSKLADNĚNÍ ZÁSOB MOŽNOST ZÍSKAT ZDARMA PRO SVÉ POTŘEBY SVOZOVOU NÁDOBU ANEBO KOMPOSTÉR.
celý text

ostatní | 25. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
foto - kompostér

Výdej kompostérů

Výdej kompostérů
TSMS oznamují občanům, kteří si zaregistrovali na podatelně městského úřadu požadavek na kompostéry, že tyto budou vydávány na základě „ Smlouvy o výpůjčce “ v areálu Technických služeb, na ulici Československé armády č.p. 1676. Pro uzavření smlouvy je třeba, aby žadatel měl u sebe průkaz totožnosti. V případě, že kompostér bude umístěn na jiné adrese, než je adresa trvalého bydliště, musí uvést adresu a číslo pozemku.
Výdej bude prováděn v úředních dnech v měsíci:
ČERVNU PO, ST 8.00 – 11.30 13.00 - 17.00 hodin
ČERVENCI PO, ST 8.00 - 11.30 13.00 - 15.00 hodin


Ve Slavkově u Brna 14. 6. 2018, za TSMS Petr Zvonek
celý text

ostatní | 19. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámení veřejnosti

Technické služby oznamují, že v rámci obnovy vodorovného dopravního značení budou uzavřena parkoviště:

V pátek 4. května
U stadionu od 08:00 do 10:00 hodin
Ulice Lidická od 10:00 do 12:00 hodin
Ulice Československé armády vedle autobusového nádraží od 12:00 do 14:00 hodin

V pondělí 7. května
Boženy Němcové od 08:00 do 10:00 hodin
Před DPS na ulici Polní od 10:00 do 12:00 hodin
Naproti DPS u slunečních hodin od 12:00 do 14:00 hodin

Děkujeme za toleranci řidičů

celý text

ostatní | 7. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Svoz BRO - upozornění !

Technické služby oznamují, že svoz nádob na biologicky rozložitelný odpad proběhne v příštím týdnu z důvodu státního svátku od středy 9. května do pátku 11. května 2018. Občané si mohou ještě stále zdarma odebrat hnědé kontejnery na BRO. celý text

ostatní | 2. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
odhalené obvodové zdi velkého bazénu

Letní koupaliště Slavkov u Brna – sezóna 2018

Letní koupaliště Slavkov u Brna – sezóna 2018

V dubnu proběhla další etapa rekonstrukce strojovny a lokální oprava propojení jednoho ze čtyř filtrů. Dlouhá zima měla zásadní vliv na zahájení venkovních stavebních prací. Stejně jako v předchozích letech se i v letošním roce na jaře opravovalo vlastní těleso velkého i středního bazénu. Novodobé receptury speciálních betonových směsí a obkladových hmot neumožňují urychlení zrání a následné napouštění bazénu s dostatečným předstihem. Opatovická přehrada má v současné době také podlimitní stav vodní hladiny. S regulovaným napouštěním začneme tak od poloviny května. Ošetřili jsme prořezáním a vyčesáním travnaté plochy a provedli již první postřik proti přítomnému zavíječi zimostrázovému. Oficiální zahájení letní sezóny na městském koupališti plánujeme za příznivého počasí na pátek 1. června od deváté hodiny. V loňském roce jsme do brouzdaliště umístili miniskluzavku a střední bazén oživili minitobogánem. Na horní terase přibyla trampolína a mládež si všech atrakcí dosyta užila. Doufáme, že stejným lákadlem a zdrojem radosti budou i pro letošní malé dětské návštěvníky. Periférii bazénu oživí tropické palmy, jejichž přítomnost přiblíží tu pravou cizokrajnou atmosféru. Třetím rokem jsou v běhu webové stránky: www.koupalisteslavkov.cz, na kterých lze z pohodlí domova monitorovat momentální dění v areálu koupaliště. Slouží především ke zveřejnění aktuálních informací spojených s plánovanými aktivitami, sportovními a kulturními akcemi na koupališti, což jistě široká veřejnost ocení. Přejeme všem příjemný pobyt s vítaným chladivým osvěžením a těšíme se na Vaši návštěvu.


Ve Slavkově u Brna 30. 4. 2018
Za TSMS a celý kolektiv zaměstnanců koupaliště
Petr Zvonek


celý text

ostatní | 2. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Nabídka volného pracovního místa

Technické služby města Slavkov u Brna,
přijmou na období od května do srpna 2018
brigádnici na úklid koupaliště
s nástupem od 14.5.2018
pracovní doba: denně, včetně víkendů
dle vzájemné dohody
bližší informace v pracovní dny
telefon: 604 128 035
celý text

ostatní | 23. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámení veřejnosti


V pondělí a úterý dne 23. a 24. 4. 2018 bude prováděn redukční řez líp na ulici Tyršova. Žádáme spoluobčany o uvolnění prostoru kolem stromů a přeparkování vozidel.
Děkujeme TSMS
celý text

ostatní | 19. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Časové vymezení - tartanová trať

Veřejné hodiny pro trénink běhu na tartanu:
úterý 18:00-19:30 hod
čtvrtek 18:00-19:30 hod
pátek 18:00-19:30 hod
neděle 09:00-10:00 hodin (mimo zápasů kopané nebo atletických závodů)
Veřejnost je povinna respektovat případné požadavky trenérů oddílů kopané, atletiky, správy stadionu a řídit se provozním řádem sportoviště.

Správa stadionu.
celý text

ostatní | 18. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Uzávěry komunikací v týdnu od 16. do 20.4.2018

Pondělí 16. dubna – ulice sídliště Nádražní, Nádražní, Topolová
Úterý 17. dubna – středová ulice sídliště Zlatá Hora propojovací s ulicí Čelakovského a k ní přilehlá parkovací místa, ulice Jiráskova - propojovací část s ulicí Tyršovou, Pod Oborou, Pod Vinohrady
Středa 18. dubna – ulice Malinovského, Malčevského, Zahradní, Kaunicova, Sadová
Čtvrtek 19. dubna – ulice Smetanova, Havlíčkova, Dvořákova, Krátká
Pátek 20. dubna – ulice Bezručova, Foerstrova, středová část sídliště Polní a Litavská
celý text

ostatní | 13. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
Nový zametací vůz

Jarní úklid

Technické služby v rámci jarního úklidu žádají řidiče a majitele vozidel o uvolnění komunikací a parkovacích míst na základě vyznačení jednotlivých částí města v těchto termínech:

Neděle 8. dubna Palackého náměstí od parkoviště vedle kostela až po spodní konec náměstí
Pondělí 9. dubna ulice Brněnská a Husova
Úterý 10. dubna ulice Zborovská, Úzká, Za Branou, Hradební a Pustá
Středa 11. dubna ulice Koláčkovo náměstí, Lomená a Nerudova
Čtvrtek 12. dubna ulice Zámecká a části ulic k ní přiléhající Špitálská a Kolárova
Pátek 13. dubna ulice Slovákova a Zelnice

Vše je závislé na aprílovém počasí, takže se můžou jednotlivé předem plánované termíny posunout. Děkujeme za pochopení.

celý text

ostatní | 5. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
Blokové čištění komunikací 1

Blokové čištění komunikací


Vážení spoluobčané, od úterý 27. března započne ve Slavkově u Brna blokové čištění komunikací. Předem jsme označili dopravním značením hlavní průjezd sídlištěm Zlatá Hora a Nádražní. Při této činnosti nám od letošního jara pomůže nově pořízený zametací vůz HAKO CITYMASTER CM 2200. Obsluha stroje se nyní prakticky seznamuje s jeho veškerými funkcemi a schopnostmi. Prozatím nedokážeme posoudit, jaký objem práce zvládne stroj za směnu, a proto nelze předem stanovit uzavírky jednotlivých lokalit. Postupně označíme alespoň s předstihem jednoho dne jednotlivé úseky ulic s upozorněním na dočasný zákaz parkování. Přál bych si, aby bylo účelové vyznačení uzavírky plně respektováno a umožnilo nám tak bezproblémový chod úklidu celého města.


Za TSMS Petr Zvonek

Ve Slavkově u Brna dne 26.3.2018

celý text

ostatní | 27. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Započne jarní svoz BRO


Technické služby města Slavkov u Brna oznamují, že od 9. dubna 2018 započne svoz plastových nádob s biologicky rozložitelným odpadem. Svoz bude probíhat pouze v lichém kalendářním týdnu. Prozatím si ještě neodebralo nádoby sto nově zaregistrovaných domácností. Z uvedeného důvodu nelze předem stanovit termín svozu jednotlivých ulic. Ke komplikacím s odvozem BRO a přejezdem na úložiště přispělo i stávající dopravní zatížení průjezdnosti městem. Maloobjemové kontejnery rozmístíme po lokalitách města ihned po velikonočních svátcích s jejich průběžným vývozem až do konce října. Tyto lze na osobní vyžádání po vzájemné dohodě individuálně přistavit. Výdej kompostu zahájíme 11. dubna s následným odběrem každou lichou středu od 14:00 do 17:00 hodin v bývalém zahradnictví na ulici Zámecké. Odebrané množství na občana ze Slavkova u Brna je zdarma v celkovém ročním objemu 200 litrů.

Za TSMS Petr Zvonek

Ve Slavkově u Brna dne 26.3.2018
celý text

ostatní | 27. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
Nádoby na BRO 1

Nádoby na BRO


V letošním lednovém čísle měsíčníku Zpravodaj vyšel příspěvek o bezplatném zapůjčení plastových svozových nádob (hnědých popelnic) na biologicky rozložitelný odpad. Ne každý se s uvedenými informacemi důkladně seznámil a mezi občany se šíří určité dezinformace. Z tohoto důvodu opakovaně oznamujeme, že v měsíci únoru se tyto nádoby vydávají v úředních dnech, tj. v pondělí a ve středu v termínech: 5.2. / 7.2. / 12.2. / 14.2. / 19.2. / 21.2. / 26.2. a 28.2.2018 od 13:00 do 17:00 hodin v areálu provozovny Technických služeb na ulici Československé armády 1676. Ten, kdo odevzdal vyplněný kupón na tyto nádoby již v roce 2016 a 2017, byl zaregistrovaný v elektronické databázi žadatelů a nemusí opakovaně žádat. Nový zájemce vyplní žádost zveřejněnou v lednovém čísle a předá ji na podatelnu městského úřadu na adrese Palackého náměstí (č.p. 65 – OPRAVA v textu ústřižku žadatele). Každá domácnost si může požádat jak o svozovou nádobu, tak o kompostér. Nové žádosti přijímáme do výše počtu volných kapacit. S výdejem současně mapujeme počet žadatelů v jednotlivých ulicích a na základě objektivně vydaného počtu stanovíme svozové termíny v jednotlivých částech města. O těchto budeme veřejnost před zahájením svozové sezóny včas informovat. Kompostéry budou k dispozici až koncem června. Konkrétní termíny jejich výdeje oznámíme s dostatečným časovým předstihem.


Ve Slavkově u Brna dne 15. 2. 2018 Za TSMS Petr Zvonek
celý text

ostatní | 15. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Nabídka pracovního místa

Technické služby města Slavkov u Brna
přijmou do trvalého pracovního poměru pracovníka na pozici strojník. Nástup od března 2018.

Požadujeme: Vyučení technického směru. Řidičské oprávnění skupiny B, C, T, průkaz profesní způsobilosti. Flexibilitu především v rámci zimní pohotovosti.
Výhody: Digitální karta řidiče. Znalost základních oprav zahradní, zemědělské a stavební techniky.
Svářečské oprávnění ZK 135 1.1 a ZK 311 1.1. Trvalé bydliště ve Slavkově u Brna.

Nabídky včetně profesního životopisu zasílejte na e-mailovou adresu: reditel@tsslavkov.cz
celý text

ostatní | 18. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
Kostelní hodiny 1

Kostelní hodiny

Kostelní hodiny

Minulé pondělí byl v rámci kompletní rekonstrukce Staroměstské radnice odstaven Pražský orloj. Jenže oprava je jedna věc a děsivé legendy a proroctví věc druhá. Traduje se, že pokud se orloj zastaví, přijde válka či jiná katastrofa. Jiná pověra hlásá, kdo do orloje jakýmkoli způsobem zasáhne, ten buď zešílí, nebo zemře. Je to pouhá legenda či mýtus? A jak jsme na tom u nás ve Slavkově?
Technické služby mají v kompetenci správu a provoz městských hodin, které jsou umístěny na kostele Vzkříšení páně. Předkládám tímto konkrétní parametry a faktické údaje o době jejich existence. V roce 1903 byla rozebrána hodinová brána ve spodní části náměstí a zvony z ní byly nainstalovány ke kostelním hodinám. Zvon odbíjející čtvrthodiny váží 110 kg a zvon odbíjející celou má hmotnost 260 kg. Celý sloup, zvony a bicí kladiva váží 400 kg. V roce 1907 byl pořízen od firmy J. Moravus z Brna další stroj, který je nyní uložen na zámku. Tento byl nahrazen současným strojem od firmy MORAVA, soukromé společnosti pana Václava Dvořáka z Vyškova (po znárodnění OPP Vyškov) v tehdejší pořizovací ceně cca 80.000,-Kč. Tyto hodiny se vyráběly v malosériovém objemu tří kusů do měsíce. Čtvrťový stroj s označením 230E s průměrem hlavního ozubeného jícího kola 230 mm váží včetně tří protizávaží 190 kg. Právě vlastní mechanický pohon hodinového stroje je protizávažím, které se automaticky vytahuje elektropohonem. V případě výpadku proudu má stroj devatenáctihodinovou rezervu chodu. Při rekonstrukci kostela v roce 1924 byly hodiny v rámci generální opravy opatřeny novým světelným číselníkem o průměru 235 cm. Minutová ručička váží
5 kg a hodinová ručička 3 kg. Následně při výměně střešní krytiny kostela v roce 1996 bylo odhaleno poškození ostění hodin, a proto byly demontovány k následné opravě. Ozdoby kamenného ostění byly zrestaurovány v roce 1999 a na své místo se hodiny vrací v roce 2000, kdy na silvestra o půlnoci poprvé odbily a oznámily tak příchod třetího tisíciletí.
Průběžný servis a opravy provádí externě pro TS již spoustu let hodinář pan Vladimír Kocourek z Křenovic. Generální opravy jsou cyklicky nastavené na desetileté období. Vzhledem k pravidelné preventivní údržbě a dobrému technickému stavu byla poslední generální oprava provedena na sklonku roku 2017, po téměř sedmnácti letech. Hodiny sice vykazovaly správné časové údaje, ovšem s absencí zvukové kulisy, na což někteří občané zareagovali upozorněním nestandardního stavu. Po dvoutýdenní opravě byly opět v sobotu 16. prosince odpoledne spuštěny. V době vynucené odstávky hodinového mechanismu byl ciferník dočasně poháněn elektronikou. Předmětem této poslední opravy byla demontáž věžního hodinového stroje, snesení jednotlivých komponentů po 162 schodech (z toho 134 kamenných a 28 dřevěných), transport do autorizované dílny, vyčištění strojního mechanismu, údržba a repase opotřebených částí (převážně kluzných pouzder), zpětné vynesení a kompletace s uvedením do opětovného chodu. Stejným typem hodinového stroje disponují i okolní města a obce jako Rousínov, Letonice, Dražovice, Nížkovice a Šaratice. Dle vyjádření pana Kocourka jsou hodiny ve velmi dobrém technickém stavu a budeme jen doufat, že se Slavkovu, stejně jako naší zemi, jakékoliv děsivé proroctví velkým obloukem vyhne.


Ve Slavkově u Brna, dne 16. 1. 2018

Za TSMS: Petr Zvonek

celý text

ostatní | 17. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 3
poslední