Navigace

Obsah

Zprávy

první
ze 3
poslední

Veřejné toalety


Technické služby města Slavkov u Brna mají v rámci zřizovací listiny v náplni činnosti správu a provozování WC. Na základě nařízení města o zákazu umísťování informačních tabulí v historické části města byla ukončena k 31. 12. 2017 příkazní smlouva s provozovatelem veřejného WC v restauraci WINGS. Tento návrh odsouhlasila RM na své 102. schůzi konané dne 30. 10. 2017.
Tyto služby pro město bude nadále zabezpečovat restaurace SC Bonaparte.


Ve Slavkově u Brna, dne 12. 1. 2018
Za TSMS Petr Zvonek
celý text

ostatní | 16. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
Svozové nádoby a kompostéry na BRO 1

Svozové nádoby a kompostéry na BRO

Jak již bylo dříve zveřejněno, koncem roku 2016 vyšla dotační výzva Operačního programu Životního prostředí. Město vyčlenilo ze svého rozpočtu účelový příspěvek na spoluúčast při dodání nádob o objemu 240 l a kontejnerů na svoz BRO. Součástí projektu je i pořízení štěpkovače na zpracování dřevní hmoty pro kompostování. Vše kolem analýzy a vlastní administrativy, od vyhlášení veřejné zakázky, vysoutěžení dodavatele až po podpis smlouvy, se protáhlo do konce roku 2017. Vybraným dodavatelem se stala společnost Komunální technika, s.r.o. Stará Boleslav. Začátkem nového roku jsme obdrželi z Ministerstva životního prostředí rozhodnutí o poskytnutí dotace v částce 2 099 925,-Kč se spoluúčastí města ve výši 370 575,-Kč. Celkové náklady na projekt s názvem „ Sběr bioodpadů Slavkov “ jsou v hodnotě 2 470 500,-Kč.
Co ale nejvíce zajímá občany Slavkova, je termín vydávání svozových nádob na BRO a kompostérů. Svozové nádoby budeme občanům, kteří se zaregistrovali na podatelně městského úřadu, vydávat na základě dohody o bezplatné zápůjčce v měsíci únoru v úředních dnech pondělí a středa v termínech: 5.2./ 7.2. / 12.2. / 14.2. / 19.2. / 21.2. / 26.2. / 28.2.2018 od 13:00 do 17:00 hodin v areálu provozovny Technických služeb na ulici Československé armády č.p. 1676. Svozová sezóna těchto nádob započne dle klimatických podmínek začátkem dubna s předpokládaným ukončením do konce října, a to každý lichý týden.
Pořízení kompostérů společně pro okolní města a obce vysoutěžil DSO Ždánický les a Politaví. Dle sdělení předsedy spolku pana Jana Kaufa budou tyto dodány koncem června. Občany budeme včas informovat o jejich výdeji. Podmínky zápůjčky budou stejné jako pro svozové nádoby.
Po městě přibude více otevřených maloobjemových kontejnerů a na požádání nabízíme dle avizované poptávky celoroční individuální přistavení malých, případně velkých kontejnerů pro likvidaci BRO. Hlavním záměrem tohoto projektu je nabídnout občanovi bezplatnou svozovou službu a zamezit tak zakládání hromádek nesourodého složení a objemu, které nepůsobí esteticky přijatelně a hyzdí městskou lokalitu. Ukládání biologicky rozložitelného odpadu mimo sběrné nádoby představuje porušení obecně závazné vyhlášky města Slavkov u Brna č. 2/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Fyzická osoba, která ukládá odpad mimo vyhrazená místa, tímto porušuje nejen závazná pravidla pro nakládání s odpady stanovená v zákoně o odpadech, ale dopouští se tím i přestupku proti veřejnému pořádku dle zákona o přestupcích. Svým jednáním totiž neoprávněně zakládá skládku a odkládá odpad mimo vyhrazená místa. Za výše uvedená jednání lze uložit nezodpovědnému občanovi pokutu až 50 000,-Kč. Při opakovaném porušování zákona však hrozí peněžní sankce až o polovinu vyšší.
Využijte této jedinečné příležitosti bezplatného svozu BRO, který poskytuje jen nepatrný počet měst v naší zemi. Budeme vděčni všem uvědomělým, kteří nevyužijí této služby pouze pro potřeby likvidace BRO ze svých domácností a zahrádek, ale současně i při údržbě veřejné zeleně. Ještě stále si můžete podat žádost o svozové nádoby a kompostéry na podatelně města až do vyčerpání kapacity objednaného množství. Se vší pravděpodobností se v budoucnu nepředpokládá další realizace pořízení nádob na BRO v rámci dotací.Ve Slavkově u Brna dne 15. 1. 2018


Za TSMS Petr Zvonek
celý text

ostatní | 16. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
Svoz vánočních stromků 1

Svoz vánočních stromků


Technické služby města Slavkov u Brna oznamují, že započal svoz vánočních stromků. Tento bude prováděn v následujících týdnech v pondělí a v pátek. Zároveň tímto žádáme občany, aby stromky soustředili ke svozovým hnízdům s kontejnery na tříděný odpad a neodkládali je na nepatřičná místa. Ušetříte nám tím spoustu práce a času, který můžeme investovat do jiných činností spojených s údržbou městské zeleně. Děkuji za pochopení.


Ve Slavkově u Brna dne 9.1.1018

Za TSMS: Petr Zvonek
celý text

ostatní | 9. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
PF 2018 1

PF 2018

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků,
pohodu, klid, hodně úspěchů v osobním i profesním životě v roce 2018. celý text

ostatní | 22. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznámení veřejnosti - provozní vánoční doba

Technické služby města Slavkov u Brna oznamují uzavření provozovny v období od 27.12. do 29.12.2017. celý text

ostatní | 22. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Ukončení svozu BRO

Technické služby města Slavkov u Brna oznamují veřejnosti informaci ohledně svozu biologicky rozložitelného odpadu. Poslední svozy letošní sezóny proběhnou ve 47. týdnu ve dnech 20. a 21. listopadu 2017. Výdej kompostu bude ukončen v témže týdnu ve středu 22. listopadu. K poslednímu listopadovému dni budou postupně všechny zelené kontejnery na BIO ze svých stanovišť odklizeny.
celý text

ostatní | 24. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Invaze škůdců a plevele ve Slavkově

V květnu jsme informovali veřejnost o novodobém invazivním výskytu škůdců zeleně. celý text

ostatní | 11. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Protipovodňová opatření

Technické služby města Slavkov u Brna vyskladňují pro občany před areál podniku na ulici Československé armády č.p.1676 protipovodňové pytle s pískem. Palety budou průběžně doplňovány. celý text

ostatní | 6. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Letní koupaliště Slavkov u Brna 2017

Letní sezónu na městském koupališti ve Slavkově u Brna zahajujeme za příznivého počasí v pátek 2 června. celý text

ostatní | 22. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Invazivní škůdci zeleně ve Slavkově

Vážení spoluobčané, celý text

ostatní | 19. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Uklízeli jsme společně Slavkov

V sobotu 8. dubna proběhla již potřetí ve Slavkově u Brna akce společného úklidu černých skládek a nepořádku na celém katastru našeho města. celý text

ostatní | 13. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Ukliďme svět, ukliďme si Slavkov

Již tuto sobotu dne 8. dubna 2017 proběhne v pořadí třetí akce společného úklidu černých skládek a nepořádku na celém katastru našeho města. celý text

ostatní | 5. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
#

"Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017"

Vážení.
Město Slavkov u Brna se v tomto roce opět přihlásilo do celorepublikové úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017
celý text

ostatní | 7. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Výdej kompostu - oznámení

Každou lichou středu v čase od 14:00 do 17:00 hodin až do 29. listopadu. celý text

ostatní | 6. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Svoz nádob na BRO - 2017

Technické služby města Slavkov u Brna oznamují, že svoz nádob na biologicky rozložitelný odpad započne v tomto roce od 13. března a následně každý lichý týden v pondělí a úterý. Maloobjemové kontejnery budou po městě rozmístěny na víkend před prvním svozem. Zároveň žádáme občany, aby využívali těchto kontejnerů a nezakládali černé skládky ve formě hromádek. Na vyžádání přistavíme v rámci možnosti individuálně malý nebo velký kontejner. celý text

ostatní | 2. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Rozpočet TS na rok 2017

"Rozpočet TS na rok 2017" je k nahlédnutí v dokumentech na našich web stránkách. celý text

ostatní | 21. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Zimní údržba komunikací

Vážení spoluobčané, celý text

ostatní | 11. 1. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Plán zimní údržby - 2016/2017

Plán zimní údržby - 2016/2017 celý text

ostatní | 4. 1. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016

Vážení.
Město Slavkov u Brna se v tomto roce oficiálně přihlásilo do celorepublikové úklidové akce
celý text

ostatní | 11. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Změna adresy společnosti

TS Města Slavkova u Brna oznamují veřejnosti změnu adresy společnosti. Od pondělí 23. Listopadu 2015 bude provozovna TS Špitálská 733 přemístěna na nové působiště – ulici Československé armády č. 1676 (původní sídlo firmy VaK a.s.). celý text

ostatní | 22. 11. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Nový profesionální stroj

S profesionálním svahovým nosičem na údržbu zeleně.
Převzato z časopisu Komunální technika 1/2015 pro Českou a Slovenskou republiku.
celý text

ostatní | 30. 1. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Zpevňování pěších cest

TSMS v těchto dnech využívají příznivého počasí a provádí údržbu vzrostlé zeleně, ale také m.j. údržbu pěších cest, které jsou hojně využívány občany města. celý text

ostatní | 24. 12. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Počasí přeje připraveným

Počasí přeje připraveným celý text

ostatní | 19. 8. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Třídění BRO rok 2012

Svoz a kompostování Biologicky rozložitelných odpadů BRO z veřejných ploch a ze zahrad občanů. celý text

ostatní | 14. 12. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Kompostování v číslech

Kompostování v číslech celý text

ostatní | 14. 12. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Biologicky rozložitelné odpady 4. rokem

Biologicky rozložitelné odpady BRO – informace pro občany celý text

ostatní | 14. 12. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Kompostárna pracuje i v prosinci

Kompostárna ve Slavkově u Brna pracuje letos na plný výkon i v prosinci, při ranních teplotách pod -10° C. celý text

ostatní | 10. 12. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Sdělení občanům

Podzimní svoz bioodpadu celý text

ostatní | 19. 11. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Bioodpad nově

Začal svoz bioodpadu podle nových pravidel
celý text

ostatní | 17. 5. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Rozšíření separace biologických odpadů

Rozšíření separace biologických odpadů celý text

ostatní | 26. 3. 2012 | Autor: Správce Webu
první
ze 3
poslední