Navigace

Obsah

Svozové nádoby a kompostéry na BRO

Typ: ostatní
Svozové nádoby a kompostéry na BRO 1Jak již bylo dříve zveřejněno, koncem roku 2016 vyšla dotační výzva Operačního programu Životního prostředí. Město vyčlenilo ze svého rozpočtu účelový příspěvek na spoluúčast při dodání nádob o objemu 240 l a kontejnerů na svoz BRO. Součástí projektu je i pořízení štěpkovače na zpracování dřevní hmoty pro kompostování. Vše kolem analýzy a vlastní administrativy, od vyhlášení veřejné zakázky, vysoutěžení dodavatele až po podpis smlouvy, se protáhlo do konce roku 2017. Vybraným dodavatelem se stala společnost Komunální technika, s.r.o. Stará Boleslav. Začátkem nového roku jsme obdrželi z Ministerstva životního prostředí rozhodnutí o poskytnutí dotace v částce 2 099 925,-Kč se spoluúčastí města ve výši 370 575,-Kč. Celkové náklady na projekt s názvem „ Sběr bioodpadů Slavkov “ jsou v hodnotě 2 470 500,-Kč.
Co ale nejvíce zajímá občany Slavkova, je termín vydávání svozových nádob na BRO a kompostérů. Svozové nádoby budeme občanům, kteří se zaregistrovali na podatelně městského úřadu, vydávat na základě dohody o bezplatné zápůjčce v měsíci únoru v úředních dnech pondělí a středa v termínech: 5.2./ 7.2. / 12.2. / 14.2. / 19.2. / 21.2. / 26.2. / 28.2.2018 od 13:00 do 17:00 hodin v areálu provozovny Technických služeb na ulici Československé armády č.p. 1676. Svozová sezóna těchto nádob započne dle klimatických podmínek začátkem dubna s předpokládaným ukončením do konce října, a to každý lichý týden.
Pořízení kompostérů společně pro okolní města a obce vysoutěžil DSO Ždánický les a Politaví. Dle sdělení předsedy spolku pana Jana Kaufa budou tyto dodány koncem června. Občany budeme včas informovat o jejich výdeji. Podmínky zápůjčky budou stejné jako pro svozové nádoby.
Po městě přibude více otevřených maloobjemových kontejnerů a na požádání nabízíme dle avizované poptávky celoroční individuální přistavení malých, případně velkých kontejnerů pro likvidaci BRO. Hlavním záměrem tohoto projektu je nabídnout občanovi bezplatnou svozovou službu a zamezit tak zakládání hromádek nesourodého složení a objemu, které nepůsobí esteticky přijatelně a hyzdí městskou lokalitu. Ukládání biologicky rozložitelného odpadu mimo sběrné nádoby představuje porušení obecně závazné vyhlášky města Slavkov u Brna č. 2/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Fyzická osoba, která ukládá odpad mimo vyhrazená místa, tímto porušuje nejen závazná pravidla pro nakládání s odpady stanovená v zákoně o odpadech, ale dopouští se tím i přestupku proti veřejnému pořádku dle zákona o přestupcích. Svým jednáním totiž neoprávněně zakládá skládku a odkládá odpad mimo vyhrazená místa. Za výše uvedená jednání lze uložit nezodpovědnému občanovi pokutu až 50 000,-Kč. Při opakovaném porušování zákona však hrozí peněžní sankce až o polovinu vyšší.
Využijte této jedinečné příležitosti bezplatného svozu BRO, který poskytuje jen nepatrný počet měst v naší zemi. Budeme vděčni všem uvědomělým, kteří nevyužijí této služby pouze pro potřeby likvidace BRO ze svých domácností a zahrádek, ale současně i při údržbě veřejné zeleně. Ještě stále si můžete podat žádost o svozové nádoby a kompostéry na podatelně města až do vyčerpání kapacity objednaného množství. Se vší pravděpodobností se v budoucnu nepředpokládá další realizace pořízení nádob na BRO v rámci dotací.Ve Slavkově u Brna dne 15. 1. 2018


Za TSMS Petr Zvonek


Vytvořeno: 16. 1. 2018
Poslední aktualizace: 1. 2. 2018 10:46
Autor: Správce Webu