Navigace

Obsah

Kompostování – kruh se uzavřel

Odpad ze zeleně od občanů, sběr v ulicích města, kompostování, bezplatný odběr rekultivačního kompostu pro občany.

ProvozDne 24. dubna 2009 byla slavnostně otevřena nová kompostárna postavená a vybavená především z dotací EU FS, SFŽP, fondu ŽP JMK. TSMS dostaly za úkol zajistit provoz, včetně systému sběru a svozu bioodpadů z veřejné zeleně a od občanů ze soukromých zahrad.

Dne 27. dubna 2009 jsme zahájili svoz z ulic města od občanů. V sedmnácti svozových týdenních cyklech (pondělí, úterý) jsme k 18. srpnu 2009 naložili, podrtili, rozmíchali a svezli 180,41 tun. To je za 17 týdnů v průměru 10,61 tun za týden! Například v 31. týdnu (27.-28.7.2009) to bylo 16,65 tun. Z vlastní činnosti TSMS z veřejné zeleně to bylo dalších 143,83 tun.

Celkem bylo na kompostárnu navezeno 324,24 tun biologicky rozložitelného odpadu ze zeleně.

provozTento odpad je průběžně zpracován a výstupem je rekultivační kompost případně rekultivační substrát (rekultivační kompost promíchaný se zeminou).Jak jsme informovali veřejnost (SZ č. 7/2009) je rekultivační kompost nabízen občanům.
Ve středu 5. srpna od 14.00 do 17.00 hod. první občané odváželi k vlastní potřebě cennou přírodní surovinu z navezeného množství 31 m³. Za tři dny si víc jak sto občanů odvezlo 2000 litrů tohoto přírodního hnojiva.

Byl tak uzavřen kruh: Bioodpad ze zeleně od občanů se vrací zpět k občanům ve formě bezplatného odběru kvalitního, přírodního materiálu, rekultivačního kompostu. Nebo také:“ Co jsme si od přírody vzali, vracíme v možné míře zpět“.

Na přiložených fotografiích je zdokumentován celý technický a technologický postup. Svoz z ulic města je pracovně technicky a ekonomicky nejnáročnější z celého 70ti denního procesu výroby kompostu. Každou středu od 14.00 do 17.00 hodin v ulici Zámecká (brána do zámeckého parku) se může o výsledku každý přesvědčit a odebrat zdarma zatím 20 litrů rekultivačního kompostu na vyzkoušení.