Navigace

Obsah

Odprodej přesívaného kompostu - množství 1m3 s nakládkou za cenu 650,-Kč / m3
Zpoplatněný výdej kompostu bude probíhat na městské kompostárně v lichou středu od 14:00 do 16:00 hodin v závislosti na skladových zásobách a příznivém počasí (suchý substrát).

Poplatek je nutno předem uhradit na provozovně TS. Doklad o úhradě předložit v kompostárně při odběru kompostu, evntuelně dohodnout dodatečnou platbu na telefonním čísle: 544 221 302.

V případě, že bude mít občan zájem o menší množství odebraného kompostu, umožníme mu odběr za předpokladu, že si předem na pokladně provozovny TSMS uhradí požadované objemové množství a sám si jej na kompostárně naloží. Lze hradit i dodatečně.
Nemáme k dispozici váhové zařízení, měrná váha kompostu dle jeho vlhkosti se pohybuje od 800kg do 1200kg za 1m/3.
Cena takto odebraného kompostu:  100lt – 60,-Kč / 200lt – 120,-Kč / 300lt – 180,Kč / 400lt – 240,-Kč / 500lt – 300,-Kč / 600lt – 360,-Kč / 700lt – 420,-Kč / 800lt – 480,-Kč / 900lt – 540,-Kč / 1000lt=1m/3 – 600,-Kč