Navigace

Obsah

Činnost


Naše činnost

Hlavní účel a předmět činnosti Technických služeb města Slavkov u Brna:

 • čistota města,
 • správa, údržba a výsadba veřejné zeleně,
 • správa a údržba veřejného osvětlení, dopravní a světelné signalizace, propagačního zařízení města,
 • správa a údržba uličních dešťových vpustí,
 • správa, údržba a oprava místních komunikací chodníků a dopravního značení,
 • správa a provoz letního koupaliště,
 • správa, údržba a provoz stadionu, městských hřišť a dopravního značení
 • nakládání s odpady,
 • rekultivace bývalé skládky,
 • provoz systému nakládání s bioodpady,
 • správa a provoz kompostárny, včetně údržby strojního vybavení systému,
 • správa a provoz hřbitova,
 • správa veřejného WC,
 • správa a údržba městských hodin,
 • kompetence v realizaci úkolů svěřených Městem Slavkov u Brna při zabezpečení výkonu veřejné                                  služby podle z.č. 111/206 Sb.,
 • správa a údržba zámeckého parku.


Okruhy doplňkové činnosti Technických služeb města Slavkova u Brna:

 • pronájem movitých i nemovitých věcí z majetku zřizovatele,
 • správa a údržba autobusového nádraží.