Obsah

Technické služby oznamují občanům, že sezónní svoz hnědých nádob na biologicky rozložitelný odpad začíná v pondělí  3. dubna 2023. Pravidelný svoz bude probíhat ve čtrnáctidenním cyklu, každý sudý týden v pondělí, úterý a ve středu. Současně budou v průběhu 14. týdne počátkem měsíce dubna po městě rozmístěny maloobjemové otevřené kontejnery. Jsou k dispozici především pro odkládání BRO při údržbě zeleně z městských pozemků. Do těchto kontejnerů se smí ukládat pouze biologický odpad rostlinného původu. V žádném případě do těchto neodkládejte komunální odpad. Svým zodpovědným přístupem prokazujete respekt k přírodě. V platnosti nadále zůstává zpoplatněná služba individuálního přistavení kontejneru na likvidaci zeleně z privátních pozemků. Objednávky vyřizujeme na telefonních číslech: 544 221 302, 544 220 989. Kompost nemáme prozatím připraven k odběru. O jeho prodeji budete včas informováni. Předpokládaný termín je konec měsíce května.