Navigace

Obsah

Technické služby města Slavkov u Brna zabezpečují svoz a likvidaci biologicky rozložitelného odpadu. Každoročně se jeho objem navyšuje především od občanů, náklady spojené s  jeho svozem, likvidací převážně dřevní hmoty a zpracováním do podoby kompostu skokově narůstají. Pro představu bylo v roce 2019 svezeno 1.200 tun a z toho občan vyprodukoval celých 80%. Celkové náklady spojené s touto činností činily 2.601.000-Kč, což obnášelo 11% z celkového ročního rozpočtu TSMS.

Svoz BRO probíhá v roce 2022 každý sudý týden ve dnech pondělí - středa.

Dále občanům města Slavkov u Brna oznamujeme, že již nejsou kapacitně k dispozici svozové hnědé nádoby na BRO o objemu 240 litrů.