Navigace

Obsah

Odsouhlasený ceník TSMS pro rok 2023         
           
Cena služeb v hlavní činnosti           
Hřbitov          
Pronájem kolumbária = 200,-Kč za nájem + 400,-Kč za služby 600,-Kč / 10 let        
Pronájem hrobu = 50,-Kč za nájem + 200,-Kč za  služby 250,-Kč / m2 / 10 let        
           
Koupaliště          
Vymezení a instalace plavecké dráhy / maximální počet = tři dráhy 300,-Kč / jedna dráha        
Vojenský prapor Bučovice ve všední den zdarma        
Děti do tří let zdarma        
Školy / organizované skupiny od 10lidí / IZS + PČR  30,-Kč / den        
Dospělí 120,-Kč / den 70,-Kč / po 15:00 40,-Kč / po 18:00    
Mládež do -18 let / důchodci 65+ / ZTP( Bez nároku na PRŮVODCE ZDARMA) a ZTP/P + PRŮVODCE ZDARMA 70,-Kč / den 50,-Kč / po 15:00 30,-Kč / po 18:00    
Děti předškolního věku 30,-Kč / den 20,-Kč / po 15:00 20,-Kč / po 18:00    
Permanentka na 90 vstupů - dospělí 4.140,-Kč   polovina vstupu/ po 15:00      
Permanentka na 90 vstupů - mládež do 18- ti let / důchodci 3.150,-Kč  polovina vstupu/ po 15:00      
Permanentka na 60 vstupů - dospělí 3.600,-Kč  polovina vstupu/ po 15:00      
Permanentka na 60 vstupů - mládež do 18- ti let / důchodci 2.400,-Kč  polovina vstupu/ po 15:00      
Permanentka na 30 vstupů - dospělí 1.950,-Kč   polovina vstupu/ po 15:00      
Permanentka na 30 vstupů - mládež do 18- ti let / důchodci 1.350,-Kč   polovina vstupu/ po 15:00      
Permanentka na 20 vstupů - dospělí 1.600,-Kč  polovina vstupu/ po 15:00      
Permanentka na 20 vstupů - mládež do 18- ti let / důchodci 1.100,-Kč   polovina vstupu/ po 15:00      
Permanentka na 10 vstupů - dospělí 900,-kč          polovina vstupu/ po 15:00      
Permanentka na 10 vstupů - mládež do 18- ti let / důchodci 550,-Kč polovina vstupu/ po 15:00      
           
           
           
           
           
           
           
           
Kompostárna          
Odprodej přesívaného kompostu min. množství 1m/3 s nakládkou 700,-Kč / tunu (m3) bez dopravy množstevní sleva nad 5 tun 550,-Kč/t    
           
Cena služeb ve vedlejší činnosti          
Sazba pro ruční práce při úprave keřových porostů  900,-Kč/ hodinu      
Sazba pro ruční práce s řetězovými a strunovými stroji   900,-Kč/ hodinu      
Sazba pro strojní práce při úpravě keřových porostů  1600,-Kč/ Mh      
Sazba pro stroj AEBI s příslušenstvím ( plotostřih, mulčovač…) 1600,-Kč/ Mh      
Sazba pro Traktor John Deer s příslušenstvím (překopávač, mlecí vůz…) 1800,-Kč/ Mh      
Služby na autobusovém nádraží fakturované společnosti KRODOS 50.000-Kč / 6 měsíců      
Pronájem horního hřiště na stadioně - celá plocha 1.000-Kč / den cena smluvní    
Pronájem atletického stadionu včetně všech sportovišť 2.000-Kč / den cena smluvní    
Pronájem atletického stadionu včetně všech sportovišť 10.000-Kč / týden cena smluvní    
Pronájem spodní části koupaliště včetně sociálního zařízení 1.500-Kč / den cena smluvní    
Pronáje celého areálu koupaliště 3.000-Kč / den cena smluvní    
Pronájem maloobjemového kontejneru na BRO 2,5m/3 s přistavením, odvozem a likvidací   400-Kč / den      
Pronájem velkoobjemového kontejneru na BRO 12m/3 s přistavením, odvozem a likvidací   1.100-Kč /den      
Pronájem velkoobjemového kontejneru na BRO 15m/3 s přistavením, odvozem a likvidací 1.300-Kč / den      
Služby spojené s uložením a likvidací (zpracováním ) BRO na kompostárně 80,-Kč / m3      
           
           
           
Rada města schválila předložený ceník TSMS na rok 2023 na své 12 schůzi dne 06.022023 pod bodem 198/12/RM/2023