Navigace

Obsah

 
Odsouhlasený ceník TSMS pro rok 2024     
       
Cena služeb v hlavní činnosti       
Hřbitov      
Pronájem kolumbária = 400,-Kč za nájem + 600,-Kč za služby 1000,-Kč / 10 let    
Pronájem hrobu = 100,-Kč za nájem + 400,-Kč za  služby 500,-Kč / m2 / 10 let    
       
Koupaliště      
Vymezení a instalace plavecké dráhy / maximální počet = tři dráhy 300,-Kč / jedna dráha    
Vojenský prapor Bučovice /děti do 3let 0,-Kč    
Školy / organizované skupiny od 10 lidí / IZS + PČR  40,-Kč / den    
Dospělí 130,-Kč / den 80,-Kč / po 15:00 50,-Kč / po 18:00
Mládež do -18 let / důchodci 65+ / ZTP( Bez nároku na PRŮVODCE ZDARMA) A ZTP/P + PRŮVODCE ZDARMA 80,-Kč / den 60,-Kč / po 15:00 40,-Kč / po 18:00
Děti do 6 let věku 40,-Kč / den 30,-Kč / po 15:00 30,-Kč / po 18:00
Permanentka na 90 vstupů - dospělí 4.140,-Kč  (46kč 1 vstup) polovina vstupu/ po 15:00  
Permanentka na 90 vstupů - mládež do 18- ti let / důchodci 3.150,-Kč (35kč 1vstup) polovina vstupu/ po 15:00  
Permanentka na 60 vstupů - dospělí 3.600,-Kč ( 60kč 1 vstup) polovina vstupu/ po 15:00  
Permanentka na 60 vstupů - mládež do 18- ti let / důchodci 2.400,-Kč (40kč 1vstup) polovina vstupu/ po 15:00  
Permanentka na 30 vstupů - dospělí 1.950,-Kč (65kč 1vstup) polovina vstupu/ po 15:00  
Permanentka na 30 vstupů - mládež do 18- ti let / důchodci 1.350,-Kč  (45kč 1vstup) polovina vstupu/ po 15:00  
Permanentka na 20 vstupů - dospělí 1.600,-Kč (80kč 1vstup) polovina vstupu/ po 15:00  
Permanentka na 20 vstupů - mládež do 18- ti let / důchodci 1.100,-Kč (55kč 1vstup) polovina vstupu/ po 15:00  
Permanentka na 10 vstupů - dospělí 900,-kč  (90kč  1vstup) polovina vstupu/ po 15:00  
Permanentka na 10 vstupů - mládež do 18- ti let / důchodci 550,-Kč (55kč  1vstup) polovina vstupu/ po 15:00  
       
       
Kompostárna      
Odprodej přesívaného kompostu min. množství 1m/3 s nakládkou 800,-Kč / tunu (m3) bez dopravy množstevní sleva nad 5 tun 650,-Kč/t
       
Cena služeb ve vedlejší činnosti      
Sazba pro ruční práce při úpravě keřových porostů  900,-Kč/ hodinu  
Sazba pro ruční práce s řetězovými a strunovými stroji 900,-Kč/ hodinu  
Sazba pro strojní práce při úpravě keřových porostů  1600,-Kč/ Mh  
Sazba pro stroj AEBI s příslušenstvím ( plotostřih, mulčovač…) 1600,-Kč/ Mh  
Sazba pro nakladač LIEHBERR 1600,-Kč/ Mh  
Sazba pro zametací stroj HAKO CITI Master 1600,-Kč/ Mh  
Sazba pro Traktor John Deer s příslušenstvím (překopávač, mlecí vůz…) 1800,-Kč/ Mh  
Služby na autobusovém nádraží fakturované společnosti KRODOS 50.000-Kč / 6 měsíců  
Pronájem horního hřiště na stadioně - poloviční plocha 1.000-Kč / den cena smluvní
Pronájem atletického stadionu včetně všech sportovišť 2.000-Kč / den cena smluvní
Pronájem atletického stadionu včetně všech sportovišť 10.000-Kč / týden cena smluvní
Pronájem spodní části koupaliště včetně sociálního zařízení 1.500-Kč / den cena smluvní
Pronájem maloobjemového kontejneru na BRO 2,5m/3 s přistavením, odvozem a likvidací   400-Kč / den  
Pronájem velkoobjemového kontejneru na BRO 12m/3 s přistavením, odvozem a likvidací   1.100-Kč /den  
Pronájem velkoobjemového kontejneru na BRO 15m/3 s přistavením, odvozem a likvidací 1.300-Kč / den  
Služby spojené s uložením a likvidací (zpracováním ) BRO na kompostárně 80,-Kč / m3  
       
Rada města schválila předložený ceník TSMS na rok 2024 na své 50. schůzi dne 30.1.2024 pod bodem 815/50/RM/2024