Obsah

Reference

Pojednání o slavkovské kompostárně vyšlo ve Slavkovském zpravodaji, časopise Moderní obec a ODPADY, v novinách pro obce, města, komunální služby, venkov Komunální revue a v novinách pro zemědělství, potravinářství a venkov Agrární obzor.

Slavkov si poradil s bioodpadem

ReferenceBiologicky rozložitelný odpad BRO pocházející z údržby veřejné zeleně v jihomoravském městě Slavkov u Brna našel efektivní využití. Slouží pro výrobu kompostu v nově vybudované kompostárně, která byla zprovozněna letos v dubnu. Technické služby města využívají rovněž bioodpad ze zahrad obyvatel. Vyrobené zelené organické hnojivo se pak zpětně využívá při údržbě travnatých ploch či rekultivaci.

Technické služby města Slavkova u Brna se starají přibližně o 60 hektarů veřejné zeleně včetně zámeckého parku, který je národní kulturní památkou. Odpad z této činnosti, tedy větve, listí, tráva a podobně, je od letošního jara využíván k výrobě kompostu na nedaleké kompostárně. „Tento projekt jsme plánovali několik let, ale až vloni jsme dostali stavební povolení a vyšly i dotace,“ prozradil ředitel Technických služeb města Slavkova u Brna Radoslav Lánský. Kompostárna je limitovaná na 950 t bioodpadu za rok, již v první sezóně se zde vyrobilo několik set tun kompostu. Odpad ze zeleně zajišťují také občané, kteří technickým službám odevzdávají bilogický odpad ze svých zahrad a travnatých ploch před domy.

Na sběr odpadu si zvykli

ReferenceNová kompostárna, jejíž realizace stála 9,3 milionů korun, byla vybudována na místě bývalé, dnes už rekultivované skládky. Její provoz byl zahájen 27. dubna. Spolu s ním nastartovaly Technické služby města Slavkova u Brna i pravidelný sběr bioodpadů od místních občanů. „Spolupráce s obyvateli je velmi dobrá. Od dubna do listopadu jsme uskutečnili 32 svozů, přičemž bylo celkem zpracováno 401,40 t. Týdně jsme tedy od občanů posbírali 12,5 t biologického materiálu,“ informuje Lánský s tím, že kvalita odpadu je také velmi dobrá. Téměř se v něm nevyskytují nežádoucí odpady jako například plasty. Svozy probíhají dvakrát týdně, vždy v pondělí a úterý, tedy po víkendu, během kterého se většina občanů stará o své zahrádky. Odpad z nich nechávají před termínem svozu před domem, odkud jej pracovníci technických služeb odvážejí a průběžně zpracovávají. Jak ale prozradil Lánský, do budoucna se bude muset vymyslet, jakým způsobem plošný sběr odpadu zkvalitnit, neboť ten je nejsložitější částí celého výrobního procesu.

O kompost je zájem

ReferenceDo kompostárny se přiváží již kvalitně podrcený a promíchaný odpad, který se vysype na vodohospodářsky zabezpečenou asfaltovou plochu. Utvoří se z něj dlouhé záhony vysoké zhruba 150 cm, které se pravidelně překopávají a zvlhčují, aby se v nich udržela požadovaná teplota. „Podle provozního řádu kompostárny musí být teplota substrátu během prvních deseti dní nad 40 °C. Tato teplota se koriguje jednak překopáváním a rovněž zvlhčováním prostřednictvím zachycené vody, která je zachytávána v podzemní nádrži,“ vysvětluje Lánský. Díky tomu, že je celý proces zrání kompostu aerobní, tedy za přístupu kyslíku, nedochází při něm k tvorbě zápachu, takže nijak neobtěžuje okolí. Po 70 dnech se z odpadu stává stabilizovaný kompost. „Správná vlhkost kompostu se pozná podle toho, že když se v ruce stlačí, drží u sebe jako sněhová koule. Nesmí být příliš suchý, ani z něj nesmí kapat voda,“ informuje. Vyrobené zelené hnojivo je velmi kvalitní a slouží mnoha účelům. „Většinu kompostu jsme rozdali domácnostem, ty o to měly enormní zájem. Výstupem z kompostárny je rekultivační kompost, nebo rekultivační substrát – rekultivační kompost promíchaný se zeminou. Slouží pro údržbu veřejné zeleně, terénní úpravy a rekultivaci, občanům pro jejich potřeby.

Použitá technika

ReferenceK provozu kompostárny i svozu bioodpadu je zapotřebí vhodná a kvalitní technika. Tu Technickým službám města Slavkova u Brna dodal po výběrovém řízení místní prodejce Agrostrom a. s. Plošný svoz zajišťuje traktor John Deere 6330 Premium spolu s míchacím vozem SEKO Samurai 5. „Dříve jsme odpad sváželi pomocí kontejneru, což ale bylo pomalé, složité a ekonomicky náročné,“ říká Lánský. Oproti tomu má sběrný a míchací vůz SEKO Samurai 5 o objemu 11 kubíků řadu předností. Ta hlavní spočívá v tom, že současně s nakládáním a jízdou provádí drcení a míchání odpadu, tj. podstatně snižuje objem odpadu.SEKO je vybaven integrovanou digitální váhou s možností naprogramování různých receptur vsádky.Odpad do vozu SEKO je možné naložit vlastní hydraulickou rukou s vidlicí, ručně otevřením zadního čela nebo jiným vhodným nakladačem např. UNC. Odpad ze zeleně je tak už dostatečně podrcen a promíchán během svozu. Na kompostárně je pak už jen vyložen integrovaným vynášecím dopravníkem, který magnety zachytí případný kovový odpad. Drtící šneky jsou uloženy podélně na dně násypky a vložený materiál se průběžně drtí a mísí. To umožňuje i snadnou přepravu do kompostárny. Traktor John Deere 6330 Premium vybavený čtyřválcovým motorem o výkonu 105 k, je vedle míchacího vozu využíván také k pohonu překopávače kompostu SANDBERGER ST-250 (pracovní záběr 2,2 – 3,0 m), jež slouží k promíchávání substrátu během doby jeho zrání. Rotor tohoto stroje má mísící i dopravní účinek a zajišťuje optimální překopávku i velmi vlhkých a soudržných materiálů. K prosévání hotového kompostu pak podniku slouží bubnový prosévací třídič NOVERB BP s prosévacím výkonem 15 – 30 kubíků za hodinu, jež je vybaven vlastním pohonem nezávislým na traktoru. Jak na závěr dodal Lánský, investice do nové kompostárny byla z převážné části hrazena z dotací. Přibližne 90 % uznatelných nákladů uhradil Státní fond životního prostředí ČR z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. Jihomoravský kraj ze svého fondu uhradil 5 % uznatelných nákladů a zbylých 5 % zajistilo město Slavkov u Brna.

Lenka Tatarčíková, Agrární obzor


Vytvořeno: 9. 9. 2017
Poslední aktualizace: 9. 9. 2017 20:00
Autor: Správce Webu