Navigace

Obsah

NÁVŠTEVNÍ ŘÁD STADIONU

 

                                                                                        platný od  1.4.2018.

 

Každý návštěvník stadionu a uživatel jeho jednotlivých sportovišť je povinen se seznámitnávštěvním a provozním řádem stadionu a tento dodržovat !

 

 

I. Vlastník, správce, uživatel

 

Vlastník areálu stadionu:

Město Slavkov u Brna

Palackého náměstí č.p. 64

684 01 Slavkov u Brna

IČO: 00292311

( dále jen Město )

 

Správce areálu stadionu:

Technické služby města Slavkov u Brna,

příspěvková organizace

Československé armády 1676

684 01 Slavkov u Brna

IČO: 70890471

( dále jen TSMS )

 

Uživatel sportoviště - 1:

Sportovní klub – SK Slavkov u Brna

Kaunicova 1442

684 01 Slavkov u Brna

IČO: 42660467

( dále jen SK ) 

 

Uživatel sportoviště - 2:

Atletika Slavkov u Brna, z.s.

Komenského náměstí 1453

684 01 Slavkov u Brna

IČO: 03966615

( dále jen Atletika Slavkov )

 

Uživatel sportoviště - 3:

Základní škola Komenského Slavkov u Brna,

příspěvková organizace

Komenského náměstí 495

684 01 Slavkov u Brna

IČO: 46270931

( dále jen ZŠ Komenského )

 

Uživatel sportoviště - 4:

Základní škola Tyršova Slavkov u Brna,

příspěvková organizace

Tyršova 977

684 01 Slavkov u Brna

IČO: 462709949

( dále jen ZŠ Tyršova )

Uživatel sportoviště - 5:

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna,

Příspěvková organizace

Tyršova 479

684 01 Slavkov u Brna

IČO: 49408381

( dále jen ISŠ )

 

Provozovatel bistra – 6:

( dále jen nájemce )                                 

 

II. Všeobecné údaje

 

Druhy sportovišť:

Dětské hřiště

Street workoutová sestava posilovacích prvků

Fotbalové hřiště

Atletický stadion

 

Otevírací doba:

Dětské hřiště a Street workoutová sestava                         otevřeno celoročně za denního světla

Restaurace                                                         dle otevírací doby provozovatele

 

 

Fotbalové hřiště a atletický stadion

 

                            pondělí až pátek                      sobota a neděle

Leden – Únor        zavřeno                                      zavřeno

Březen                8:00 – 19:00                  9:00 – 12:00 / 14:00 – 18:00 

Duben – Září      8:00 – 20:00                  9:00 – 12:00 / 14:00 -  20:00

Říjen                   8:00 – 19:00                  9:00 – 12:00 / 14:00 – 20:00

Listopad             8:00 – 16:00                  9:00 – 12:00 / 14:00 – 18:00 

Prosinec                 zavřeno                            zavřeno

 

III. Provozní podmínky

 

Sportoviště je v provozu dle stanoveného časového rozvrhu, který je každoročně upřesňován. Otevírací dobu určuje správce. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz sportovišť je správce oprávněn částěčně omezit nebo zcela zrušit provoz a je povinen tuto skutečnost s časovým předstihem a vhodnou formou oznamovat uživateli.

 

Uživatelem sportoviště mohou být pouze registrovaní členové SK Slavkov a Atletika Slavkov ( za přítomnosti / s vědomím trenérů ). Dále žáci základních a středních škol za doprovodu učitelů tělesné výchovy. Po dohodě se správcem jednotlivci a skupiny sportovců na základě smlouvy o pronájmu sportoviště.

 

Uživatel sportoviště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát  upozornění  a pokynů správce sportoviště

 

Je zakázáno !! :

 

Vjezd všech motorových dopravních prostředků mimo vozidla: IZS ( Záchranná zdravotní služba, Hasičský záchranný sbor, Policie ČR), Městská policie, Sbor dobrovolných hasičů Slavkov, Zásobování restaurace, Technika svozu komunálního odpadu a údržby areálu TSMS, Správce. Rozhodčí, delegáti a funkcionáři při zápasech a závodech.

Odhazování odpadků mimo místa k tomu určená.

Vstup se psy a jinými zvířaty na dětské hřiště a na sportoviště.

 

 

IV. Závěrečná ustanovení

Při změně podmínek provozu, či změně způsobu užívání bude vydán dodatek návštěvního řádu.

 

Důležitá telefonní čísla:

       Správce areálu stadionu                          731 647 647

       Policie ČR                                                  158 

       Policie ČR – služebna Slavkov u Brna     974 639 810 / 544 221 533

       Záchranná služba                                      155

       Hasičský záchranný sbor                           150 

       Městská policie Slavkov u Brna               544 121 156 / 725 746 435 / 725 746 436

       SOS                                                            112

       Technické služby města Slavkov u Brna  544 221 302

      

 

Projednáno a schváleno na 120 RM Slavkova u Brna dne 12.3.2018.